852 boliger til salg i Guldborgsund

Guldborgsund har et blomstrende handelsliv med både center og småbutikker. Her er spe­ci­al­bu­tik­ker med gode vine, vintage-møbler og lækre specialiteter – og i Nykøbings gågader og stræder kan man handle i de skønne lokale butikker. Guldborgsund ligger mellem de to største øer i Danmark, Lolland og Falster, hvilket giver området en unik beliggenhed ved vandet. Med både skov, strand og åbne landskaber er der rig mulighed for at nyde naturen.

Vil du vide, hvad din bolig er værd

Indtast din adresse og få overblik over din boligs værdi - nemt og hurtigt

Med et kvikestimat får du nemt og hurtigt en anslået salgsværdi af din bolig. Mægleren foretager vurderingen fra butikken - så kan I altid aftale et besøg med en mere grundig gennemgang af din bolig senere.

Bestil kvikestimat

852 boliger til salg i Guldborgsund kommune

Tilpas søgning
Vis kort

Fremhævede

Andre

Hold dig opdateret med alle nye boligtilbud - nemt og enkelt

Tilmeld dig i dag, så er du ét skridt tættere på at finde den er helt rigtige bolig for dig.

Tilmeld køberkartotek

Signalement af Guldborgsund kommune

Guldborgsund Kommune med ca. 62.000 indbyggere er rig på skønne naturpletter, og der er aldrig langt til skov, vand og strand. I alle kommunens fire købstæder er der små hyggelige gader med charmerende, gamle huse på rad og række. Og der er hyggelige huse i landsbyer og stationsbyer. Og villakvarterer, og ejendomme med lejligheder. Der er også drømmen om at bo lidt længere ude på landet – helt ude i naturen.

Kommunen har motorvejs- og togforbindelse fra København til Nordfalster og Nykøbing, og fra Nykøbing er der videre togforbindelse mod Lolland med Lollandsbanen. I betragtning af, hvor centralt og trafikalt bekvemt Guldborgsund Kommune er placeret i forhold til ho­ved­stads­om­rå­det og til det nordtyske område, og i betragtning af serviceniveau og faciliteter i øvrigt, er boligpriserne utroligt lave.

I Guldborgsund er der pas­nings­ga­ran­ti for alle børn i alderen fra ½ – 9 år, når barnet går ud af 3. klasse. Det betyder, at alle er sikret plads i et dagtilbud senest 3 måneder efter, at barnet er skrevet på venteliste. På grund­sko­le­ni­veau er der 19 folkeskoler med i alt ca. 6.300 elever, og kommunen tilbyder både ung­doms­ud­dan­nel­ser, videregående uddannelser, Sportscollege Lolland-Falster samt Musikalsk Grundkursus.

Stort set alle former for job og professioner er repræsenteret i Guldborgsund Kommune. Der er gode be­skæf­ti­gel­ses­mu­lig­he­der inden for en lang række brancher, og ledigheden ligger på lands­gen­nem­snit­tet. Man flytter altså ikke til en arbejdsløsheds-ø.

Nykøbing Falster er med sine 20.000 indbyggere kommunens ”hovedstad” og den største by på Lolland-Falster. Her er offentlig administration, stort centralsygehus med akutfunktion, mange gode butikker og en bred vifte af uddannelses- og kulturtilbud.

Det vil Guldborgsund kommune gerne være kendt for

I Guldborgsund Kommune ønsker vi mangfoldighed og sammenhæng. Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egen art og sine specielle kvaliteter og muligheder på vores indsatsområder, som er: Bosætning, Erhverv, Turisme, Kultur, Sundhed, Uddannelse og Infrastruktur. På den måde sikrer vi en bæredygtig udvikling i kommunen og gør forskelle til en styrke og en kvalitet.

Guldborgsund Kommune er et kraftcenter for kultur, erhverv, turisme og uddannelse. Vi er både dygtige og bæredygtige med gejst, høj faglighed og stort engagement på alle planer.

Kommunen er et grønt og attraktivt sted at bo og leve, samtidig med at vi ligger centralt placeret. Vi har motorvej og margueritrute, vandveje og Sundrute, så vi kan hurtigt komme både langt ud i Europa og dybt ind i naturen. Med en fremsynet og aktiv er­hvervs­stra­te­gi og en klar miljøprofil vil vi sikre en god sammenhæng mellem turismen og de øvrige erhverv i kommunen.

Det vil Guldborgsund kommune gerne vise frem

Der er noget paradoksalt ved naturen i Guldborgsund Kommune. Her bor mennesker alle vegne; alligevel er her plads til én af den danske fugleverdens største og mest sky skabninger, havørnen, og til landskabs-typer, som er forsvundet for mange generationer siden i det øvrige Danmark. Her er vand, både fersk og salt, til sejlere og lystfiskere, og her er strande til overflod, både for soldyrkende strandløver og for vandrere, der søger ensomhed. Vi har Østersø og Små­lands­far­vand – og så har vi det enestående Guldborgsund, der har givet kommunen navn og danner dens nord-sydakse. Sundet udgør med sine mange skov- og engklædte bredder et landskab, der rummer helt uforlignelige natur- og kul­tur­hi­sto­ri­ske værdier.

Guldborgsund er den kommune i Danmark, der har flest old­tids­min­des­mær­ker. Mere end 1400 gravhøje, stendysser og jættestuer, anslår arkæologerne. Og så er der alle slottene og herregårdene med de store løvskove og parkerne. Og kirkerne, blandt andet de mange lyserøde kirker, der er så ka­rak­te­ri­sti­ske for Sydhavsøerne.