353 boliger til salg i Halsnæs

Halsnæs har et rigt varieret foreningsliv, en svømmehal og idræts­fa­ci­li­te­ter - også ude i de små landsbysamfund samt lystbådehavne og bølger som for eksempel surfere ynder at boltre sig i. Her er moderne biblioteker, en han­dels­stands­for­e­ning, der forstår at holde byfester. Gjethuset er et monumentalt kulturhus, som benyttes til teater, kunst­ud­stil­lin­ger, koncerter og meget andet. Den hyggelige biograf Kosmorama i Frederiksværk viser filmene, når de har dan­marks­pre­mi­e­re.

Vil du vide, hvad din bolig er værd

Indtast din adresse og få overblik over din boligs værdi - nemt og hurtigt

Med et kvikestimat får du nemt og hurtigt en anslået salgsværdi af din bolig. Mægleren foretager vurderingen fra butikken - så kan I altid aftale et besøg med en mere grundig gennemgang af din bolig senere.

Bestil kvikestimat

353 boliger til salg i Halsnæs kommune

Tilpas søgning
Vis kort

Fremhævede

Andre

Hold dig opdateret med alle nye boligtilbud - nemt og enkelt

Tilmeld dig i dag, så er du ét skridt tættere på at finde den er helt rigtige bolig for dig.

Tilmeld køberkartotek

Halsnæs Kommune - midt i naturen og tæt på alle mulighederne

Der bor omtrent 30.000 mennesker i kommunen, som ligger med vand til alle sider; Roskilde - og Isefjord, Kattegat og Danmarks største sø Arresø. Her er alle typer natur - badestrand, klit, skov, strandeng og hede. Her er søer, vandløb og marker. Her er udsigtspunkter, idylliske landsbyer og frodige som­mer­hu­s­om­rå­der. Kommunen består primært af villaer og sommerhus eller fritidshuse, som medvirker til, at kommunen blomstrer op med masser af liv i sommer halvåret.

Frederiksværk er kendt for sin in­du­stri­hi­sto­rie, som jernindustrien har været end del af i mere end 250 år. Med Dansteel's overtagelse af Stå­lval­se­vær­ket videreføres de stolte traditioner. Det nye stålværk skal ikke smelte skrot til stål men fremstille stålplader og stangstål af importerede halvfabrikata. Af større virksomheder kan også nævnes for eksempel me­di­ci­nal­virk­som­he­der­ne Unomedical og Bifodan tæt på Hundested. I hele kommunen findes en bred vifte af små og mellemstore produktions- og ser­vi­ce­virk­som­he­der. Her er håndværk, handel og byggeri. Turismen er i fremgang. De store kystnære som­mer­hu­s­om­rå­der tiltrækker feriegæster fra ind- og udland, som fascineres af naturen, den friske luft og vand på alle sider.

Dagligt drager lidt over halvdelen af de erhvervsaktive udenbys for at arbejde. Den er­hvervs­mæs­si­ge udvikling foregår i et bælte tværs over Nordsjælland mellem Hundested og København. Hvorfor ikke bosætte sig på den rekreative side af dette bælte? Selv når trafikken er tæt, tager bilturen til Hillerød under en halv time. Den offentlige transport er også veludbygget.

Det vil Halsnæs Kommune gerne være kendt for

Vi har valgt at satse på at blive det bedste sted at bo i Nordsjælland, fordi vi i kommunen har alle muligheder for det: Naturen, et aktivt fritidsliv og en høj kommunal service.

Vores skoler og dag­in­sti­tu­tio­ner er veludbyggede, og kommunen bliver i de næste år udbygget med nye boligområder og grønne områder. Vi kan byde på nogle af de mest fornuftige huspriser i ho­ved­stads­om­rå­det, og ved hjælp af lo­kal­plan­læg­ning søger kommunen at sikre en varieret be­bo­er­sam­men­sæt­ning helt ud i de enkelte boligområder. Her skal være børn, unge, erhvervsaktive og ældre. Ved at blande mennesker og boligtyper skabes levende og aktive bomiljøer med identitet og sjæl. Kommunen kræver kvalitet i materialer og arkitektur. Nybyggeri skal være i harmoni med omgivelserne, hvad enten der bygges i et naturskønt område eller inde i byen.

Halsnæs Kommune har pas­nings­ga­ran­ti og byder på en bred variation af pas­nings­mu­lig­he­der for de mindste, og der findes 8 forskellige folkeskoler i kommunen, hvoraf alle er af høj bygningsmæssig og pædagogisk kvalitet.

Det vil Halsnæs Kommune gerne vise frem

Som altid med smukke, anderledes landskaber, tiltrækker det mange kunstnere, og kommunen har da også et levende kunstnermiljø med flere spændende gallerier og kunst­hånd­vær­ke­re. Sidst men ikke mindst er det også i Halsnæs Kommune, du kan besøge polarforskeren Knud Rasmussen hus i de høje, nordvendte klinter, hvorfra han planlagde sine ekspeditioner til Grønland.