Hvem rydder sne på dit fortov?

Når man som boligejer vågner op til is og sne på fortovene, er der ikke andet at gøre end at fatte sneskovlen.

Ansvaret ligger hos husejeren
Det er smukt, når sneen falder og lægger sig som en hvid dyne over landskabet. Men den del af sneen, der falder på fortovet, skal fjernes inden for ganske kort tid, og ansvaret for at få den fjernet ligger de fleste steder hos husejeren, uanset om der er tale om privat eller offentlig vej. Samtidig skal husejeren sørge for at fjerne istapper, hvis de udgør en risiko for forbipasserende.

Der skal ryddes eller saltes
Ifølge Vejloven skal der ryddes sne eller strøs grus/sand/salt på strækningen fra hoveddøren til vejen samt på det fortov, der løber langs grunden. Derudover skal husejeren sørge for at holde brandhaner, el-skabe, kloakdæksler og lignende installationer fri af snebunkerne. Er det ikke muligt at fjerne istapper, må man sørge for at spærre af, således at det ikke er forbundet med nogen risiko at passere den pågældende ejendom.

Du skal tidligt op
Reglerne siger, at fortove og færdselsarealer skal ryddes snarest muligt efter snefald, og at der skal træffes foranstaltninger mod glat føre ved at gruse eller på anden måde sikre, at færdselsarealet ikke er glat.

Efter lovens ord skal der altså ryddes med det samme, men reglerne bliver i praksis ikke tolket helt så firkantet. Alt efter forholdene må man dog forvente, at grundejerne har ryddet og foretaget glatførebekæmpelse fra klokken 7 morgen på hverdage, mens du om søndagen får lov til at snue til kl. 8. Hvis det vedbliver med at sne, skal snerydningen fortsætte frem til klokken 22.

Overhold rydningspligten og undgå bøde
Hvis du som grundejer ikke overholder rydningspligten, kan du blive straffet med bøde, ligesom du risikerer at skulle betale erstatning, hvis nogen falder og kommer til skade på dit uryddede fortov.

Så frem med sneskovlen! Det giver også varmen, og folk hilser så pænt på dig, mens du rydder sne.

Se alle artikler med boliginspiration

Andre har også læst