Forældrekøb

Vil du gerne hjælpe dit voksne barn godt videre - så kan forældrekøb være billigere, end du tror.

Som ung kan det være svært at finde en bolig, der ligger i nærheden af studie eller job - og som er til at betale. En god løsning kan være et forældrekøb, som kan vise sig at være billigere, end du tror. Forældrekøb foregår året rundt og overalt i landet, men det er især omkring studiestart, at der er ekstra stor efterspørgsel efter boliger i en attraktiv størrelse og pris.

Skal tillade udlejning
Du skal som det første sikre dig, at man i ejerforeningen eller andelsboligforeningen tillader udlejning. Det fremgår typisk af foreningens vedtægter, som du kan få hos ejendomsmægleren. Husk, at I også skal skrive en lejekontrakt. 

Hent en standard lejekontrakt på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside

Lejen skal følge markedet
Når I fastlægger lejen, skal den ligge i nærheden af, hvad en lignende lejlighed koster i markedet. Ligger den lavt, kan I risikere, at I senere skal leje ud til samme pris til en anden lejer. Som forældre risikerer I også at blive beskattet af differencen mellem markedsleje og den lave leje. Sætter I lejen for højt, får I et mindre nettounderskud at trække fra – og huslejen bliver høj. Få mere at vide om markedslejen i dit område i Huslejenævnet eller hos din lokale EDC-mægler.

Boligsikring
Så snart dit voksne barn bliver lejer af en bolig, er det muligt at søge om boligsikring. Boligen skal være en helårsbolig, og den skal have eget køkken eller køkkenniche med indlagt vand og afløb. Boligsikringen kan højst udgøre 15 procent af huslejen.
Beregn og ansøg om boligsikring på Borger.dk

Efterfølgende salg
Når uddannelsen er overstået og der kommer en højere indkomst, kan I vælge at sælge lejligheden til jeres voksne barn til 15 procent under den offentlige vurdering. Hos EDC hjælper vi jer gerne med de relevante dokumenter, så I sparer penge ved salget. I kan naturligvis også sælge lejligheden til tredjemand – og her hjælper vi jer gerne med at finde køberen til lejligheden.

Skat og fradrag afhænger af jeres valg
Fradrag af udgifter og skat af avancen ved forældrekøb og -salg afhænger af, om I vælger at bruge virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen. Hos EDC kan vi fortælle jer om fordele og ulemper ved ordningerne og hjælpe jer med at finde ud af, hvad der passer bedst til jer. Vi anbefaler også altid, at I taler med jeres revisor.

Alternativ til forældrekøb
Mange andelsboliger tillader ikke udlejning – og finansieringen er ofte dyrere end ved ejerlejligheder. Men har I friværdi i jeres egen helårsbolig, kan I vælge at tage et ekstra realkreditlån – og give jeres voksne barn et rentefrit lån til en andelsbolig. Spørg os, hvis du er interesseret i at vide mere.