Skal du købe andelsbolig?

Der er meget at have styr på, inden du beslutter dig for at investere i en andel. Mange sælger andele selv, og selvom andelsboliger ofte er et billigere alternativ til ejerlejlighederne, kan det være svært at gennemskue, hvad du rent faktisk kommer til at sidde for om måneden. Vi har samlet en række gode råd til køb af andelsboliger her.

Få alle dokumenterne udleveret
Sælger pligt til at udlevere bestemte dokumenter i forbindelse med handlen:

  • Specificeret salgsopstilling med information om forbedringer og evt. tilpasset inventar og løsøre
  • Foreningens vedtægter og husorden
  • Energimærke
  • Seneste årsrapport/regnskab
  • Budget for det kommende år
  • Referat fra senest afholdte ordinære generalforsamling og evt. seneste ekstraordinære generalforsamling
  • Vedligeholdelsesplan (såfremt en sådan er udarbejdet)
  • Nøgleoplysningsskema for andelsboligforeningen
  • Nøgleoplysningsskema for den aktuelle bolig, der er til salg.

Undgå at betale for meget
Maksimalprisen er den andelsværdi, generalforsamlingen har vedtaget, at boligerne er værd + forbedringer og fradrag, der skal fremgå af vurderingsrapporten + løsøre, der er nævnt i vurderingsrapporten. Alle beløb derudover betragtes som udgangspunkt som sorte penge.

Find ud af, hvad andelen koster om måneden
Købsprisen er det beløb, du overdrager til foreningen som betaling for andelsboligen – foreningen overdrager herefter pengene til sælger. Derudover er der boligydelsen, som er den afgift, du betaler til foreningen hver måned. Boligydelsen inkluderer også tv, havedage mv. Vand og varme kommer oveni.

Eksempelvis kan boligydelsen være 4.000 kr. Derudover koster selve andelen måske 2 mio. kr., og de penge skal du låne i banken eller have finansieret på en anden måde. Så oven i de 4.000 kr. i boligydelse, skal du også regne med renter og afdrag på dit boliglån. Derudover kommer der også anvendelsesudgifter til fx varme, el og vand.

Så for at få en ide om, hvad du skal betale hver måned, skal du altså lægge du købsprisen, udgifter til lån, anvendelsesudgifter og boligydelsen sammen. Så ved du hvad det koster hver måned.

Gennemgå vedtægterne og nøgleoplysningsskemaet
Her kan du få styr på de regler, der gælder i foreningen, og du finder ud af, hvordan du hæfter økonomisk. I de fleste foreninger hæfter du med dit indskud, men der er undtagelser, hvor man hæfter for mere. Tjek derfor altid vedtægterne, inden du skriver under på købsaftalen. Se også de låneaftaler, der er indgået med bank/realkreditinstitut igennem for at finde ud af, hvad du hæfter for ud over indskud. Det fremgår også af Nøgleoplysningsskemaet for andelsforeningen under punkt E1, E2.

Se foreningens regnskaber igennem
Her får du et overblik over, hvordan foreningen er finansieret og om der er friværdi i ejendommen. Du kan også se, om der er reserver eller hensættelser i regnskabet til vedligeholdelse af den fælles ejendom. Bemærk også, om foreningen har en solid økonomi.

Læs referater fra generalforsamlingen
Foreningen kan have planlagt store renoveringsprojekter, som kan betyde en ekstraudgift for andelshaverne. Derfor er det også en god ide at læse de seneste referater fra generalforsamlingerne igennem, så man ved, hvad der er planlagt af projekter med økonomiske konsekvenser i fremtiden.

Undersøg, hvad pengene bruges til
Som andelsboligejer betaler man boligafgift til foreningen, og her bør det afgørende være, hvad pengene bruges til – ikke størrelsen på afgiften. Det kan fx være en god ide at gå fem år tilbage i tiden og se på, hvad afgiften er blevet brugt til, og hvor stor en del af ydelsen, der går til vedligehold af bygningen. En lav afgift kan tyde på, at man har forsøgt at spare sig til en billigere boligudgift – som fremtidige ejere kan komme til at hænge på.

Se efter ’skjulte opsparinger’
Hvis andelsforeningen også har lejeboliger, vil det ofte være en fordel at sælge dem og lave dem om til andelsboliger, når lejeren flytter. Salget af disse nye andele kan nemlig være med til at nedbringe gælden i foreningen, andelshaverne vil efterfølgende være flere om at betale foreningens driftsomkostninger.
Det kan også være en fordel at omlægge foreningens lån til en lavere ydelse med en bedre rente, hvis det bringer foreningens månedlige omkostninger ned.

Vær opmærksom på tomme erhvervslejemål
Hvis foreningen har erhvervslejemål, der står tomme, er alle andelshaverne med til at betale den leje, der så ikke kommer ind på lejemålet. Der skal altså være taget højde for tomme erhvervslejemål i budgetterne – især i områder med stor udskiftning og svære vilkår for erhverv.

Brug en rådgiver
Det vil altid være en god ide at alliere sig med en køberrådgiver – det kan være en ejendomsmægler eller en advokat, så du er sikker på ikke at overse noget, der kan betyde store økonomiske konsekvenser i fremtiden. EDC’s køberrådgivere hjælper dig godt gennem boligkøbet med det bedst mulige resultat – også økonomisk.

Læs mere om køberrådgivning

Leder du efter andelsbolig?
EDC har samlet alle boliger til salg – både hos EDC og hos landets andre ejendomsmæglere. Du indtaster blot den by, du søger i – så får du vist alle andelsboliger til salg i Danmark.

Søg andelsbolig