Huse med solceller er i høj kurs

Mere end 7 ud af 10 boligkøbere mener, at huse med solcelleanlæg er attraktive eller meget attraktive i forhold til huse uden. Omvendt mener kun 6 pct., at det er en ulempe, hvis der er solceller på taget.

Det viser en undersøgelse blandt boligkøbere, der er skrevet op i EDC's køberkartotek. Præferencerne er nogenlunde ens i hele landet, og der er heller ikke forskel på mænds og kvinders eller unges og ældres syn på spørgsmålet.

Det er naturligvis udsigten til billig og miljørigtig energi, der vejer tungt for boligkøberne, og angiveligt tungere end de mere tvivlsomme arkitektoniske værdier der følger med monteringen af solcelleanlæg.

”Da opsætningen af solceller boomede i 2012 på grund af fordelagtige tilskudsregler, var der grundlæggende to bekymringer, nemlig om solcellerne ville skæmme huset, og om der kunne opstå problemer med taget i forbindelse med opsætningen,” fortæller kommunikationschef Jan Nordmann fra EDC.Nu viser det sig, at bekymringerne var uberettigede, i hvert fald hvis man måler på husets attraktivitet, når det skal sælges. For flertallet af boligkøberne overskygger forventningen om lavere energiomkostninger, hvad der måtte være af indvendinger.”

Omkostninger til energi er i dag i mange tilfælde på højde med omkostninger til lån: ”Den lave rente betyder, at omkostninger til at finansiere boligkøbet fylder mindre i det samlede regnestykke, mens udgifter til el, vand og varme udgør en stadig større del. Der er derfor god fornuft i at finde alternative løsninger eksempelvis i form af et solcelleanlæg,” siger Jan Nordmann.

Der er registreret ca. 107.000 solcelleanlæg i Danmark, som tilsammen producerer godt 70 pct. af det samlede forbrug af elektricitet (tal fra 2018 og 2019).

 
Kilde: EDC. Undersøgelse blandt 1.500 boligkøbere i EDC’s køberkartotek, august 2016.

Se alle artikler om boligmarkedet

Læs mere:
Få et kvikestimat
Følg markedsudviklingen på et område

Andre har også læst