Når boligen ender i budrunde

Mange boligkøbere har oplevet, at der pludselig kan være flere interesserede købere til ønskeboligen. Når dette sker, kan sælgeren vælge at lade ejendommen gå i budrunde.

Det er dog vigtigt at understrege, at det alene er sælgers valg, og at sælger ikke er forpligtet til dette. For nogle sælgere er budrunden en mulighed for at opnå en højere pris på ejendommen, mens andre måske er tilfredse med at få udbudsprisen og i stedet prioriterer at få en handel på plads med en af de interesserede købere.

Når en ejendom overgår til salg i budrunde, skal dette ske efter nogle fastsatte retningslinjer. Reglerne findes i den såkaldte ”Budbekendtgørelse” fra Erhvervsministeriet, ligesom Dansk Ejendomsmæglerforening i fællesskab med Forbrugerrådet Tænk har defineret et sæt etiske regler.

I praksis foregår en budrunde ved, at sælger kan beslutte at afholde en budrunde, hvor interesserede købere kan aflevere et bud på ejendommen inden en given dato. Den fastsatte frist skal ligge så langt ude i fremtiden, at interesserede købere har mulighed for at besigtige ejendommen, at gøre sig bekendt med evt. tilstandsrapport og energimærke og at søge egen rådgivning. Typisk anses en frist på 3-4 uger for at være rimelig.

Buddene afleveres i en lukket kuvert på en blanket som udleveres af ejendomsmægleren. Kuverterne forbliver lukkede indtil fristen for indgivelse af bud er overskredet. Der er altså ingen, der i budforløbet kender de afgivne bud. Det afgivne bud er bindende for køber, men kan dog fortrydes efter de almindelige forbrugerregler om fortrydelse ved ejendomshandel. Buddet kan ligeledes tilbagekaldes eller ændres inden udløbet af fristen for at afgive bud.

Når budfristen er udløbet, får sælger besked om alle indkomne bud, og sælger kan så frit vælge at acceptere et af buddene eller at forkaste dem alle. Sælger (og mægler) må derimod ikke spille budgiverne ud mod hinanden og foranstalte en auktionslignende situation. Forkastes alle bud, kan ejendommen fortsat udbydes som inden man gik i budrunde, eller der kan arrangeres en ny budrunde. Accepterer sælger et af buddene, udarbejder mægler en købsaftale på de vilkår, som fremgår af buddet.

Det er ikke nødvendigvis altid afgiveren af det højeste bud, der ender med at få ejendommen. Som nævnt kan sælger vælge at forkaste alle bud, men sælger kan også prioritere et bud med en overtagelsesdag, der passer sælger bedre, eller der kan være en helt tredje grund, som gør udslaget i forhold til sælgers valg.

Efter budrunden får alle budgivere mulighed for at se de øvrige indkomne bud i anonymiseret form.

Er budrunder en fordel?
For sælger kan en budrunde være en mulighed for at opnå en højere pris end den udbudte kontantpris, ligesom en budrunde kan føles som en ”fair” måde at afgøre, hvem der skal have den eftertragtede ejendom. Sælger løber dog også en risiko for, at en eller flere af de interesserede købere helt springer fra og ikke deltager i budrunden. Som boligsælger bør man derfor rådføre sig med sin ejendomsmægler om vilkår og betingelser ved at udbyde i budrunde.

Som køber kan det være vanskeligt at få øje på nogle fordele ved budrunden, men det kan være betingelsen for at få den ønskede bolig.

Se alle artikler om boligmarkedet