Ændret boligmarked kræver ændret salgsstrategi

  Efter et par hektiske år på boligmarkedet, hvor coronaen satte sit aftryk i form af en eksploderende interesse for boliger og ikke mindst sommerhuse, er markedet nu vendt tilbage til det mere normale.

  Stigende rente og faldende for­bru­ger­til­lid skubber til denne udvikling, og det er ikke usandsynligt, at vi den kommende tid kommer til at opleve faldende boligpriser på alt andet end de mest attraktive ejendomme. Det betyder, at man som boligsælger skal ændre strategi - både hvad angår prissætning og markedsføring af boligen.

  "Generelt bevæger vi os mod mere normale tilstande, hvor udbuddet af boliger i højere grad matcher efterspørgslen. Samtidig ser vi en markant stigende rente, hvilket gør det dyrere at finansiere sin nye bolig. Sammen med faldende for­bru­ger­til­lid, som i høj grad er udløst af krigen i Ukraine, har vi to faktorer, som på sigt vil udløse faldende priser. I modsat retning trækker, at vi fortsat har et lavt udbud af boliger til salg, og beskæftigelsen er rekordhøj. Min forventning er derfor, at vi kommer til at se et forandret boligmarked de kommende måneder, men nok ikke et dramatisk forandret marked."

  Jan Nordmann, Kom­mu­ni­ka­tions­chef

  Sæt prisen rigtigt fra starten 
  Det afdæmpede marked betyder, at man som boligsælger skal benytte en anden salgsstrategi, end man skulle for et år eller halvandet siden.

  "I et opadgående marked kan man som sælger sætte prisen relativt højt, og så afvente at markedet rammer samme pris. Men den går ikke i et nedadgående marked. Sætter man ikke en skarp pris fra starten af, kan man risikere at halte efter markedet og se sig nødsaget til at sætte prisen ned flere gange," uddyber Jan Nordmann. "Det kan resultere i lange salgstider og i nogle tilfælde også skræmme købere væk."

  Det ændrede marked betyder tillige, at man som boligsælger skal overveje, hvor kraftigt boligen skal markedsføres. I de sidste par års marked, hvor boligerne blev revet væk, valgte mange sælgere drosle ned for mar­keds­fø­rings­ind­sat­sen ved f.eks. at sætte til salg som et såkaldt skuffesalg. "Den tendens ser vi stadig, men i takt med at der bliver længere mellem køberne, bør man kraftigt overveje, om det fortsat er den rigtige strategi at undlade annoncering," siger Jan Nordmann.

  Individuelle forhold kan spille ind
  Hvert boligsalg er unikt, og derfor er det klogt at tage sin lokale mægler med på råd om, hvad der kan anbefales lige nu. "Er man boligejer og overvejer at sælge, så start hos din lokale ejendomsmægler. Han eller hun ved mest om markedet på både landsplan og i lokalområdet. Der kan også være specielle forhold ved ejendommen, der gør sig gældende; f.eks. hvis der er tale om en liebha­ve­re­jen­dom, som kan kræve andre salgs­stra­te­gi­er," bemærker Jan Nordmann.