Boligkøbere lader sig ikke skræmme af coronavirus – men tror på faldende priser

  Kun 14 pct. af boligkøberne har ændret planer som følge af det ver­den­s­oms­pæn­den­de udbrud af coronavirus. Af disse var der for to ud af tre's vedkommende kun tale om en kortvarig ændring af planerne. Der er altså kun fem pct., der har sat planerne på pause, mens resten fortsætter jagten på en ny bolig. Flere tror dog på prisfald de kommende år.

  Det fremgår af en undersøgelse blandt godt 1.200 potentielle boligkøbere, som er skrevet op i EDC's køberkartotek. Undersøgelsen er gennemført i september 2020.

  "Undersøgelsen bekræfter hvad vi har kunnet se på salget, nemlig at boligkøberne ikke lader deres planer påvirke af corona-udbruddet. I en kort periode i foråret afventede mange lige, men jeg tror at de fleste nu har omstillet sig til en "new normal" og er indstillet på, at livet går videre men under nogle nye betingelser."

  Jan Nordmann, Kom­mu­ni­ka­tions­chef

  Derudover har det også betydning, at coronaen indtil nu mest har været en sundhedskrise og i mindre omfang en økonomisk krise: "Den stigende ledighed har mest ramt mennesker i ser­vi­ce­bran­chen, som i forvejen ikke har en høj andel af boligejere. Det kan naturligvis ændre sig hvis krisen trækker ud, men indtil videre er boligmarkedet i høj grad gået fri."

  Forventninger til pris­ud­vik­lin­gen er markant dalet
  Der er til gengæld et tydeligere aftryk af coronakrisen, når man spørger til de kommende boligkøberes forventninger til boligprisernes udvikling. Cirka hver tredje tror på faldende priser de kommende år, mens to ud af tre tror på uændrede eller stigende priser.

  "Det viser isoleret set et billede af boligkøbere, der har tillid til fremtiden og til at deres bolig vil have en stabil prisudvikling de kommende år," mener Jan Nordmann. "Men når man ser på svarene fra en lignende undersøgelse gennemført sidste år, er det alligevel tydeligt at se, at der er væsentligt færre der tror på stigende priser. I 2019 indikerede 61 pct. at de troede på prisstigninger - det gør kun 24 pct. i dag."

  Fra at tro på stigende priser er et flertal således skiftet i retning af at tro på uændrede priser.

  Indtil videre har året på trods af coronakrise dog budt på generelt stigende boligpriser. "En del af forklaringen er, at efterspørgslen har været større end udbuddet. Når vi har mindre at sælge og flere der vil købe, ja så stiger priserne. Det kan i sidste ende vise sig at blive en betydende faktor for pris­ud­vik­lin­gen også i de kommende år," slutter Jan Nordmann.

  Det fremgår af en undersøgelse blandt godt 1.200 potentielle boligkøbere, som er skrevet op i EDC's køberkartotek. Undersøgelsen er gennemført i september 2020.