Boligkøbere og -sælgere nærmer sig hinanden

  Efter et år med stigende afstand mellem gennemsnitlige udbudspriser og tilsvarende salgspriser viser nye tal fra EDC, at boligkøbere og boligsælgere nu nærmer sig hinanden i en fælles forståelse af boligmarkedet.

  Hvor der således i december 2022 var 6 procents afstand mellem udbudspriserne og salgspriserne på villaer, er denne nu reduceret til ca. 4 procent. Tilsvarende gælder for både ejer­lej­lig­he­der og sommerhuse. Den begyndende forbrødring er tegn på, at sælgerne er blevet mere realistiske og køberne mere optimistiske.

  Det er væsentligt at forstå, at der ikke er tale om af­slags­pro­cen­ter, men om forskelle i gen­nem­snits­pri­sen på de ejendomme, der aktuelt er til salg i forhold til dem, der rent faktisk sælges.

  - Tallene kan tolkes i flere retninger, og de rummer alle en del af sandheden; boligsælgerne går i markedet med realistiske priser, og køberne tror i højere grad på fremtiden og har måske også erkendt, at der ikke for nuværende er udsigt til yderligere store prisfald, siger EDC's kom­mu­ni­ka­tions­chef, Jan Nordmann. - Vi kan dermed konkludere, at parterne på boligmarkedet i højere grad har en fælles forståelse af, hvad en ejerbolig skal koste, hvilket er et godt signal for den kommende tid.

  Med til historien hører også, at markedet blev rystet af krigen i Ukraine og den efterfølgende rentestigning og løbske energipriser i sommeren og efteråret 2022: - Man kan sige, at boligkøberne hurtigere tog bestik af situationen og valgte at afvente, mens sælgerne stadig kiggede efter, hvad naboen fik for sit hus før krigen. Meget tyder på, at begge parter er kommet sig oven på "chokket", ligesom det er væsentligt, at beskæftigelsen i Danmark ikke blev voldsomt påvirket af situationen. Boligpriserne har tilpasset sig med et generelt fald omkring 10 pct., hvilket til dels modsvarer de stigende fi­nan­si­e­rings­om­kost­nin­ger, og vi er på vej mod et afbalanceret marked, siger Jan Nordmann.

  Boligsalget i juli til dato i EDC ligger på et normalt niveau, hvor det normale er defineret som gennemsnittet af de seneste 10 år. Dermed fortsætter tendensen fra juni, der endte præcis på normalen.

  Nye ejen­doms­vur­de­rin­ger – betydning for boligkøbere og -sælgere

  De nye, foreløbige ejen­doms­vur­de­rin­ger er netop blevet offentliggjort, og de er naturligvis blevet modtaget med stor interesse fra boligejerne. For langt de fleste medfører det faldende eller uændrede boligskatter, selvom vurderingerne stiger. Det anslås, at 4 ud af 5 boligejere kommer til at slippe lidt billigere, og for nuværende boligejere er der endda indført en særlig rabat.

   Læs artikel

   Skatterabat fører til rekordsalg af lejligheder i København

   Salget af ejer­lej­lig­he­der i ho­ved­stads­om­rå­det skiller sig kraftigt ud fra det gennemsnitlige salg i øjeblikket. Faktisk blev august 2023 den bedste nogensinde for salg af ejer­lej­lig­he­der hos EDC. Årsagen er bo­ligskat­tere­for­men, der træder i kraft den 1. januar 2024, som rummer en særlig skatterabat til ejendomme overtaget før årsskiftet.

    Læs artikel

    Vær klar til var­me­pum­pe­pulj­en den 12/9

    Ener­gi­sty­rel­sen har netop åbnet op for var­me­pum­pe­pulj­en, hvilket er din chance for at opgradere din eksisterede energikilde til en mere økonomisk og miljøvenlig. Men det er først til mølle-princip, så man skal være godt forberedt, inden puljen åbner.

     Læs artikel