Boligmarkedet netop nu

    Efter et par rigtig gode måneder i maj og juni med masser af aktivitet i markedet faldt der mere ro på i juli. Det er helt normalt, at der sælges lidt mindre i den store som­mer­fe­ri­e­må­ned, men også selv om der korrigeres for sæson, konstateres et boligsalg på det jævne i juli 2023. Hvor juni i år præsterede et salg helt på linje med 10-års­gen­nem­snit­tet for samme måned, faldt vi i juli til et niveau 9 pct. under gennemsnittet.

    Der er ikke noget usædvanligt ved en måned, der afviger lidt fra det normale, og vi skal se handelstallene for august, før vi kan begynde at tale om en tendens. Ydermere kan juli i år have været præget af, at mange har skullet afvikle ferie, og at mange efter coronaårene har valgt at gøre dette udenlands.

    Geografisk har salget været bedst øst for Storebælt, og særligt ho­ved­stads­om­rå­det og Nordsjælland skiller sig ud med et salg 70 pct. bedre end juli sidste år. I modsætning hertil ses Fyn og Sydjylland med en nedgang i salget i forhold til sidste år.

    Boligpriserne kravler fortsat opad: Over en periode på 3 måneder er salgspriserne steget 2 pct. for villaer og lidt mere for ejer­lej­lig­he­der og sommerhuse. Generelt stiger priserne landet over bortset fra i Nord- og Vestjylland samt i randkommunerne omkring ho­ved­stads­om­rå­det, hvor de er faldet lidt.

    Almindeligvis sker ændringer i boligsalget først og kraftigst i ho­ved­stads­om­rå­det, og der er derfor grund til at bide mærke i udviklingen her. Særlig interessant bliver det at følge udviklingen i august; er opbremsningen i juli i resten af landet uden for København og Nordsjælland en enlig svale, vil det stabile marked i hovedstaden brede sig til resten af landet, eller ser vi igen en generel korrektion?