Boligmarkedet: Stigende priser over hele linjen

  Forår og sommer betyder som regel, at der er pæn aktivitet på boligmarkedet, og det gælder også i år. Her får du en status på de aktuelle prisbevægelser og salg.

  Priserne først. Den nyeste opgørelse fra Boligsiden viser, at alle boligtyper er steget i pris det seneste år. De største stigninger ses for villaerne, der er steget 5 pct. siden sidste år, men villaerne er tæt forfulgt af ejer­lej­lig­he­der­ne, der er blevet 4 pct. dyrere. Mindste prisstigninger ses for sommerhusene, der “nøjes” med et plus på 2 pct. på prissedlen.

  Når det kommer til salget, er billedet en anelse mere broget. Hvis vi slår alle ejendomstyper sammen for at få et let forståeligt overblik over markedet, så går det egentlig meget godt. Med udgangspunkt i boligsidens tal ligger vi i uge 23 syv pct. foran sidste år og fuldstændig på niveau med gennemsnittet af årene 2015-2019, som vi regner som de sidste ”normale” år uden corona-, Ukrainekrigs- og bo­ligskat­tere­form­s­ef­fek­ter.

  Men dykker vi lidt ned i tallene, viser der sig dog lidt forskelle; for villaernes vedkommende har vi i år det bedste salg i 10 år (bortset fra coronaårene) og 10 pct. fremgang siden sidste år. Også for sommerhusene ligger salget helt på højde med de bedste år, når vi ser bort fra de helt usædvanlige coronaår, og 14 pct. foran gennemsnittet i årene 2015-2019.

  Når det samlede salg alligevel ender på det gennemsnitlige, skyldes det naturligvis ejer­lej­lig­he­der­ne, der i årets første 23 uger ligger 20 pct. under gen­nem­snit­sår­et. Forklaringen er naturligvis bo­ligskat­tere­for­men, der over en kam har betydet stigende skatter på ejer­lej­lig­he­der i de dyreste områder, hvilket helt logisk har betydet noget for salget.

  Sammen med de overordnet fine salgstal har vi stigende udbud – i alt 16 pct. flere boliger på hylderne end sidste år og nogenlunde ligeså mange som i 2020. I årene før 2020 var udbuddet endnu større.

  Konklusionen er således, at det ser rigtig fornuftigt ud, omend ejer­lej­lig­heds­sal­get i de største byer fortsat kan mærke effekten af bo­ligskat­tere­for­men.