Danskerne drømmer om ejerbolig – alligevel bygger vi lejeboliger…

  Det er fastslået i flere undersøgelser; danskerne drømmer om at eje deres egen bolig og for de flestes vedkommende helst en villa. Det er ligeledes et velkendt faktum, at man som boligejer gennem et langt liv som oftest får opbygget en pæn formue i ejerboligen uanset type, og at en betydelig del af danskernes opsparing netop kommer fra ejerskab af en bolig.

  Det burde derfor ligge lige til højrebenet, at vi skal satse på flere ejerboliger i Danmark. Men det går den stik modsatte vej. Gennem de seneste 15 år, er andelen af ejerboliger faldet, og i nybyggeriet bygges der for­holds­mæs­sigt flere lejeboliger og ligeledes for­holds­mæs­sigt flere lejligheder.

  Således var der i 2010 ca. 1.275.000 ejerboliger i Danmark og 1.131.000 lejeboliger, svarende til 53,0 pct. ejerboliger og 47,0 pct. lejeboliger. I 2023 er forholdet modsat: Boligmassen består nu af 48,7 pct. ejerboliger og 51,3 pct. lejeboliger. I årene siden 2010 er boligmassen forøget med i alt 300.000 boliger, heraf 257.000 lejeboliger og kun 43.000 ejerboliger.

  Også når det gælder fordelingen på boligtyper, går udviklingen imod flertallets ønsker. Hvor vi indtil 2012 byggede flere villaer end lejligheder, er det siden gået modsat. Der bygges nu betydeligt flere lejligheder; omkring 20.000 om året mod færre end 15.000 villaer.

  EDC efterlyser politisk handling

  Der er flere grunde til at udviklingen går denne vej, og i re­ge­rings­grund­la­get fra december 2022 varsles der da også om et samlet boligpolitisk udspil, bl.a. med ordene ”Regeringen ønsker et blandet boligmarked, hvor flere kan eje deres egen bolig, og hvor der er et blandet udbud af ejerboliger, almene boliger, andelsboliger og privat udlejning.”

  - Som intentionerne er formuleret i re­ge­rings­grund­la­get, ser det fornuftigt ud, men vi har desværre ikke set dette udspil endnu, selvom det var forventet allerede sidste år, siger EDC’s kom­mu­ni­ka­tions­chef Jan Nordmann. De gode ord og fine ambitioner nytter ikke meget, hvis det ikke udmøntes i noget mere konkret. Så vi håber, at der snart sker noget.