Det var ikke corona, der fik som­mer­hus­sal­get til at gå amok

  Under coronakrisen er salget af sommerhuse eksploderet. En nærliggende forklaring er, at krisen og indskrænkede rej­se­mu­lig­he­der fik danskerne til at søge efter et fristed og frirum til at holde en tryg ferie, og at interessen for sommerhuse dermed katapulterede. En ny undersøgelse blandt mere end 1.200 boligkøbere viser dog, at denne forklaring langt fra er hele sandheden.

  I undersøgelsen angiver ikke mindre end 94 pct. af de adspurgte nemlig, at de ville have søgt et sommerhus alligevel, uanset corona. Noget tyder derfor på, at den store stigning i interessen efter et sommerhus i Danmark har flere og dybere årsager og ikke bare er et udslag af den aktuelle sundhedskrise.

  "Coronakrisen har givetvis accelereret udviklingen, men vi har gennem flere år set øget interesse for sommerhuse i Danmark. Det er bl.a. stigende kli­ma­be­vidst­hed og en generelt mere utryg verden, der får flere til at holde ferie i Danmark. Og så er Danmark altså også et skønt og smukt ferieland."

  Jan Nordmann, Kom­mu­ni­ka­tions­chef

  Herudover har lovgivning gennem flere år skubbet til udviklingen med bl.a. højere belå­nings­græn­se for billige realkreditlån på sommerhuse, forbedrede ud­lej­nings­mu­lig­he­der og kortere karensperiode for pensionister, der ønsker at bo i huset året rundt.

  Vi køber sommerhus med vidt forskellige motiver
  Analysen viser også, at københavnere i mindre omfang end andre vil udleje sommerhuset en del af året, idet 62 pct. af de adspurgte københavnere vil ikke leje huset ud mod eks. kun 29 pct. i Region Nordjylland. Region Sjælland skiller sig markant ud med hensyn til, hvor mange der køber et sommerhus for på et tidspunkt selv at bo i huset hele året. Hele 57 pct. af som­mer­hus­kø­ber­ne fra Region Sjælland angiver, at de på sigt vil bebo huset hele året, mod 22 pct. af beboerne i Hovedstaden og kun 10 pct. i Region Syddanmark.

  Det må dog ikke tolkes således, at 57 pct. af sommerhusene i Region Sjælland sælges med henblik på helårsbeboelse for pensionister, idet sommerhusene her i høj grad købes af personer boende i Region Hovedstaden.

  "Selvom Danmark ikke er et stort land, er der markante forskelle på, hvorfor vi køber sommerhus. For de jyske sommerhusejere betyder nærheden til det store tyske marked naturligvis meget for lysten og muligheden for at udleje, mens køb med henblik på selv at bo i sommerhuset er mere udbredt i Region Sjælland, hvor der dels er en højere andel af ældre og dels er store som­mer­hu­s­om­rå­der med attraktive beliggenheder tæt på både natur og by," siger Jan Nordmann.