Får den nye postlov betydning for dig?

  Se de nye regler for lovlig placering af postkassen

  Ved årsskiftet trådte en ny postlov i kraft. Det betyder større konkurrence på postområdet, og samtidig bortfalder en velkendt postkasseregel i landzonerne. 

  En af de væsentlige ændringer i den nye lov er, at be­for­drings­plig­ten, altså statens pligt til at omdele breve og pakker til alle husstande, ophæves. En pligt, der historisk har været varetaget af Post Danmark og i de seneste år PostNord, men nu bliver overladt til markedet, hvor private postfirmaer så kan byde på opgaven. 

  Tra­fiks­ty­rel­sen udvælger de nye omdelere af breve og pakker. Det er også styrelsen, som skal holde øje med, at der bliver leveret post som aftalt og til ensartede priser over hele landet. 

  Postkasserne skal ud til offentlig vej i landzoner

  Med den nye postlov bortfalder det, der er kendt som “50-meter reglen”, som garanterede, at post blev leveret højst 50 meter fra boligen. Efter de nye regler skal postkasser i landzoner stå ved indkørslen fra offentlig vej eller privat fællesvej. 

  Og så skal alle postkasser selvfølgelig være forsynet med et tydeligt navneskilt, som stadig er læseligt efter at have været udsat for både dansk vinter og sommer.

  To forskellige regelsæt for som­mer­hu­s­om­rå­der

  Den generelle landzoneregel er, at postkasserne kan opstilles enkeltvis eller samlet i et fælles postkasseanlæg ude ved vejen. Postkasser og postkasseanlæg skal være tilstrækkeligt belyst, og de enkelte postkasser skal kunne aflåses.

  For som­mer­hu­s­om­rå­der, som er udstykket før 1. januar 1973, er det frivilligt, om man vælger at opstille et fælles brevkasseanlæg. Hvis der ikke er et fælles anlæg, skal postkasserne placeres ved indgangen til grunden. For områder udstykket efter 1. januar 1973 skal der være et centralt placeret fælles postanlæg.        

  Se også, hvad Tra­fiks­ty­rel­sen skriver om den nye postlov