I rapporten "Danskernes økonomiske tryghed" fra 2019 konstateres det, at næsten 2 ud af 3 danskere drømmer om at bo i en ejerbolig, heraf flest i et parcelhus. Det er der også mange gode grunde til, bl.a. at man i en ejerbolig foretager en opsparing, hver gang man afdrager på sit lån. Men ikke desto mindre bygger vi i Danmark mange flere lejeboliger. De seneste 10 år er balancen således tippet, så der nu er flere lejeboliger end ejerboliger i Danmark.

Ifølge Danmarks Statistik er 48,8 pct. af landets beboede ejendomme i 2021 beboet af ejeren selv. Modsat bebos 51,2 pct. af en lejer. Dermed er situationen vippet siden 2011, hvor 51,6 pct. af boligerne var optaget af boligens ejer. I den ti-årige periode er der netto kommet 10.781 flere ejerboliger i Danmark og ikke mindre end 161.861 flere lejeboliger. Tallene dækker over, at der i samme periode er nedrevet et stort antal ejerboliger og afspejler således ikke den samlede byggeaktivitet.

"På de fleste virker det vist besynderligt, at man satser massivt på flere lejeboliger, vel vidende, at flertallet af danskere helst vil eje deres bolig," siger Jan Nordmann, som er kom­mu­ni­ka­tions­chef i EDC, landets største ejen­doms­mæg­ler­kæ­de.