Hver femte sommerhuskøber vil bo i huset hele året

  Næsten hver femte der køber sommerhus, gør det med henblik på at bo fast i sommerhuset hele året. Det viser en ny undersøgelse blandt godt 1.200 boligsøgende i EDC’s køberkartotek.

  Fænomenet er særligt udbredt på Sjælland, hvor næsten tre ud af ti planlægger at bo i huset året rundt. På den modsatte side af Storebælt er det især muligheden for udlejning, der fylder i som­mer­hus­kø­ber­nes bevidsthed. I Region Syddanmark påtænker hele to ud af tre at leje huset ud en del af året.

  "Tallene viser tydeligt regionale forskelle mellem boligkøberes hensigt med at købe et sommerhus, Overordnet kan man sige, at man vest for Storebælt i højere grad ser sommerhuskøbet som en investering, mens man på Sjælland mere tænker i eget brug, og mange tænker endda på sommerhus som en helårsbolig."

  Jan Nordmann, Kom­mu­ni­ka­tions­chef

  Muligheden for lovligt at anvende et sommerhus som helårsbolig er gennem de senere år blevet forbedret kraftigt, idet man i dag som pensionist kun skal have ejet huset et år, før man kan skifte adressen permanent til et sommerhus. Denne ”karensperiode” var tidligere på otte år. Muligheden gælder dog kun pensionister, herunder ef­ter­løns­mod­ta­ge­re og før­tids­pen­sio­ni­ster.

  - Det er derfor ikke overraskende især købere over 60 år, der har denne mulighed i tankerne, siger Jan Nordmann. – Hvor det tidligere krævede lang­tids­plan­læg­ning, hvis man havde ambitioner om at tilbringe seniorlivet med luft og fuglesang omkring sig, kan det nu gennemføres efter bare et års ejertid.

  Udover ”tradition” kan forskellene mellem landsdelene forklares med som­mer­hu­s­om­rå­der­nes karakter. På Sjælland er en stor del af sommerhusene beliggende relativt bynært, og man kan indenfor en god times kørsel nå ind til København.

  - Dermed kan flere se sig selv i et seniorliv, hvor man til hverdag nyder naturen omkring sig, men man kan alligevel hurtigt komme til storbyens mange kulturtilbud, mener EDC-kom­mu­ni­ka­tions­che­fen. - Omvendt har man i det jyske, og især i de sydlige dele af Jylland, rigtig god mulighed og tradition for at leje huset ud til tyske turister, og derved få store dele af udgifterne til huse dækket ind, hvilket også tydeligt kan aflæses i tallene her.

  Undersøgelsen er gennemført i efteråret 2022 blandt 1.208 aktive kunder i EDC’s køberkartotek.