Hvornår er det et godt tidspunkt at købe bolig?

  Det spørgsmål er der nok mange, der stiller sig selv, ligesom emnet drøftes flittigt over landets middagsborde. Set fra et teoretisk synspunkt vil mange måske nok svare noget i retning af: ”Når prisen er i bund”, hvilket da også umiddelbart kan give mening. Der er kun to problemer ved dette svar. For det første, at ingen kan forudse, hvornår prisen er i bund og for det andet overser udsagnet, at en bolig ikke er en aktie, der skal købes eller sælges på det rette tidspunkt, men derimod en ramme om det dyrebareste vi har - selve livet.

  For alle dem, der allerede er på ejer­bo­lig­mar­ke­det giver det slet ikke så meget mening at tale om gunstige eller ikke-gunstige tidspunkter at købe eller sælge. Nok er den bolig, man skal sælge, faldet i pris, men det er den, man skal købe, også. Det er derfor vigtigere at se på bytteforholdet i hele handlen, fremfor kun at fokusere på, at ens egen bolig er faldet i pris.

  For førs­te­gangs­kø­ber­ne er det – set med en liv­s­tids­be­tragt­ning – mere afgørende at komme ind på ejer­bo­lig­mar­ke­det i de unge år, end om man kunne have gjort et ”marginalt” bedre køb ved at vente nogle år. Det forudsætter selvfølgelig, at man kan få sin bank med på idéen. Set over 30 - 50 år, som for mange er det tidsrum de bor i ejerbolig, har alle haft mulighed for at lave en opsparing i boligen.

  Der er dog en særlig pointe netop i 2023, nemlig de nye boligskatter, der betyder at en bolig handlet senest 31. december 2023 stilles skattemæssigt bedre end boliger handlet senere. Det har især betydning for ejer­lej­lig­he­der­ne i København og til dels Århus. 

  Dermed når vi frem til betragtningen om boligen som en ramme om livet. Undersøgelser viser, at langt de fleste danskere har et beskedent fokus på boligen som investering og i langt højere grad tænker på, om hjemmet fungerer for familiens hverdag. Har boligen den rigtige størrelse i forhold til husstanden, ligger den rigtigt i forhold til arbejde, skole og institutioner, har den en ved­li­ge­hol­del­ses­stand som passer til vores evner og lyster med hammer og murerske, modsvarer den vores økonomi og trives vi i det hele taget i boligen? 

  Vi råder derfor altid til, at man først og fremmest betragter sin bolig som en ramme om livet og derfor i videst muligt omfang køber og sælger, når det passer til ens livssituation og i over­ens­stem­mel­se med den økonomiske formåen.