Mange fremvisninger i første kvartal skaber forventninger til boligsalget

  Hos EDC har man således på årets første 3 måneder åbnet hoveddøren til salgsklare boliger 32.330 gange. I forhold til det foregående kvartal, altså 4. kvartal 2022, er der tale om en fremgang på hele 51 pct. Sammenlignes der i stedet med 1. kvartal i et normalt år, er tallet på linje hermed, idet EDC kan notere 3 pct. flere fremvisninger i år end i et normalår.


  Udviklingen skyldes især flere fremvisninger uden for de dyreste områder, mens aktiviteten omkring hovedstaden stadig er lavere end før Ukraine-krigen og de heraf følgende konsekvenser i form af stigende rente og øget usikkerhed.


  - Antallet af fremvisninger er interessant, fordi dette nøgletal giver et fingerpeg om, hvordan salget vil udvikle sig de kommende måneder og kvartaler, siger kom­mu­ni­ka­tions­chef hos EDC, Jan Nordmann. - Fremvisningen er den handling, som leder hen til underskrift på købsaftalen og dermed til et gennemført salg.


  Hos EDC hæfter man sig især ved de geografiske forskelle i aktiviteten: - Det er ganske tydeligt, at det netop er i de dyreste områder, man fortsat kæmper med at få enderne til at mødes. Den stigende rente har gjort det dyrere at låne til boligkøbet, og det er logisk, at dette især rammer de dyreste boliger.


  Det ser til gengæld anderledes lyst ud i resten af landet. Især på Sjælland udenfor ho­ved­stads­om­rå­det og i Syd- og Vestjylland er der stigende travlhed med at fremvise boliger.


  - Stigende renter får flere boligkøbere til at rette blikket mod billigere områder, hvor de kan få det antal kvadratmeter eller den standard, de ønsker. Samtidig har årene med cor­o­na­ned­luk­nin­ger og hjemmearbejde lært os, at mange jobfunktioner fungerer fint med en vis mængde hjemmearbejde. Dermed er det muligt for flere at acceptere en længere pendlerafstand, hvis man kun skal møde fysisk op på arbejdspladsen 3 eller 4 dage om ugen, siger Jan Nordmann.


  I forhold til det overophedede boligmarked i 2021 er der tale om en væsentlig nedgang i aktiviteten, men netop marts 2021 blev også den bedste måned for boligsalg nogensinde og helt udenfor sammenligning med "det normale".