Rentefald – godt nyt for boligmarkedet

    Både 2022 og 2023 var præget af stigende renter og høj inflation. Begge pressede boligmarkedet og gjorde det sværere for danskerne at handle nye bolig og flere steder så vi faldende priser.

    Men i de seneste måneder er der sket en fremgang i både priser og antallet af handler på boligmarkedet. Det skyldes bl.a. de nye regler for boligskat, der trådte i kraft den 1. januar. Her kunne nye ejere undgå skat­testig­nin­gen, ved at overtage boligen inden nytår, og det satte gang i handlerne i årets sidste måneder. Særligt steg salget af ejer­lej­lig­he­der i de større byer, og den øgede efterspørgsel medvirkede til at trække priserne op.

    Efter en længere periode på omkring 10 måneder, hvor renten på fastforrentede lån har ligget stabilt på 5 pct., blev 4 pct.-lånet i december igen toneangivende. Det betyder, at det bliver lettere at få en kre­dit­vur­de­ring til køb af bolig. Det er godt nyt for boligmarkedet, for det er rentesatsen på lån med fast rente, der er med til at bestemme, hvor meget en boligkøber må låne. Så når renten falder, kan man låne lidt mere - og det vil i sidste ende sætte yderligere skub i bolighandlerne.

    Til trods for at ledigheden er steget svagt over de sidste 9 måneder, er den stadig på et lavt niveau (ca. 3 pct.), så antallet af danskere i beskæftigelse er fortsat højt. Lægger man dertil pæne lønstigninger til de mange i beskæftigelse, er for­ud­sæt­nin­ger­ne lige nu til stede for et fornuftigt boligmarked i 2024. Høj beskæftigelse, en faldende inflation samt (real)lønfremgang er alle faktorer, der vil have en positiv indvirkning på boligmarkedet.