Salget af lejligheder i januar påvirket af bo­ligskat­tere­form – men slet ikke så meget som frygtet

  Salgstallene for omsætningen af ejer­lej­lig­he­der i årets første måned har været imødeset med spænding. Baggrunden er den nu ikrafttrådte bo­ligskat­tere­form, der gav købere af ejerboliger mulighed for at opnå en skatterabat, hvis boligen blev købt og overtaget inden årsskiftet. Det førte til et overnormalt salg af specielt ejer­lej­lig­he­der i de sidste måneder af 2023, og ikke mindst landets ejen­doms­mæg­le­re har derfor med nogen nervøsitet afventet, hvordan salget ville udvikle sig efter årsskiftet, hvor det ikke længere har været muligt at opnå den særlige rabat på skatten.

  Hos landets største mæglerkæde, EDC, er tallene nu gjort op, og konklusionen må være noget i retning af, at bo­ligskat­tere­for­men har sat sine spor, men ikke så slemt som man kunne have frygtet.

  Sammenlignes salget af ejer­lej­lig­he­der i januar 2024 med det tilsvarende for december 2023, ses et fald på 27 pct. for landet som helhed, mens det i ho­ved­stads­om­rå­det, hvor skattereformen får størst betydning lidt overraskende, er mindre, idet faldet her ”kun” er på 23 pct.

  Sammenlignes dette med de foregående års tilsvarende tal, altså salget i januar i forhold til foregående års december, viser alle årene fra 2018 -2023 en stigning i salget i januar. Gennemsnitligt er denne stigning på 16 pct. for hele landet og 21 pct. i ho­ved­stads­om­rå­det.

  - Tallene bekræfter, at bo­ligskat­tere­for­men påvirkede salget i en retning, hvor der i december blev skrevet under på flere købsaftaler end normalt, men også at markedet klarer sig ganske hæderligt i januar 2024, selvom vinduet for at få en skatterabat er smækket i, siger Jan Nordmann, som er kom­mu­ni­ka­tions­chef i EDC. – Vi havde forventet en opbremsning især på ejer­lej­lig­heds­sal­get i storbyerne, og er egentlig ganske lettede over, at den ikke blev kraftigere.

  I forhold til ejer­lej­lig­heds­sal­get i januar 2023 er salget i år dog kun faldet med 6 pct. – Det bekræfter, at markedet generelt fortsat er stabilt, hvilket yderligere understøttes af, at villasalget i år er steget med 11 pct. i forhold til januar 2023, siger Jan Nordmann.

  Villasalget er interessant som rettesnor, fordi bo­ligskat­tere­for­men i mindre grad har betydning for villaer og salgstallene er derfor ikke tilsvarende påvirket heraf.

  Find din drømmebolig med vores nye søgefelter

  Hvis du søger efter ejer- eller an­dels­lej­lig­hed med altan og/eller elevator, har vi nu gjort det endnu lettere på edc.dk.

   Læs artikel

   Beskyt dit hjem mod smeltevand: Fem effektive råd, når sneen smelter

   Når temperaturen stiger, og sne og is begynder at smelte, er det vigtigt at undgå potentielle skader på dit hjem. Vi har samlet fem gode råd.

    Læs artikel

    Rentefald – godt nyt for boligmarkedet

    I de seneste måneder er der sket en fremgang i både priser og antallet af handler på boligmarkedet, og i december blev 4 pct.-lånet igen toneangivende. Det er godt nyt for boligmarkedet. Se hvorfor her.

     Læs artikel