Skal du have ejendomsskat tilbage?

  For meget betalte skatter er på vej retur

  Hvis du er blandt de tusindvis af boligejere, der betalte for meget i boligskat i perioden 2011 - 2020, er der penge på vej retur til dig i løbet af i år eller senest i første halvår 2025. 

  Reguleringen bliver beregnet i forbindelse med den igangværende (og endnu engang forsinkede) udsendelse af endelige og retvisende ejen­doms­vur­de­rin­ger. 

  En eventuel til­ba­ge­be­ta­ling af for meget betalt ejendomsskat til den enkelte boligejer sker dog tidligst fem måneder efter modtagelsen af den nye ejen­doms­vur­de­ring. Til gengæld med en forrentning, der ligger i den absolut pæne ende. 

  Udbetales med skattefri ren­te­godt­gø­rel­se 

  Når de for meget betalte boligskatter udbetales, tillægges der nemlig en skattefri ren­te­godt­gø­rel­se på 6,2 pct. pr. påbegyndt år. Så hører du til de boligejere, der først får din overskydende boligskat tilbage næste år, bliver der altså lagt yderligere 6,2 pct. til det, du har tilgode.

  Chancen for at få nogle af skattekronerne retur er størst, hvis du er hus- eller sommerhusejer, med boligen placeret udenfor de større byer. Ifølge re­vi­sions­fir­ma­et BDO, som følger udrulningen af de nye ejen­doms­vur­de­rin­ger og boligskatter tæt, vil der være relativt få ejer­lej­lig­hed­s­e­je­re, der får penge tilbage, fordi næsten alle ejer­lej­lig­he­der tidligere har været vurderet for lavt.  

  De største beløb til sidst?

  BDO mener i øvrigt, at der er tegn på, at mange af de boligejere, som kan glæde sig til de største til­ba­ge­be­ta­lin­ger, er blevet sat bagest i køen. Ifølge Vur­de­rings­sty­rel­sens seneste tal er der indtil videre udbetalt 2,6 mia. kr. til ejerne af 152.000 ejendomme. Det giver et gennemsnit på godt 17.000 kr., hvor styrelsens eget estimat tidligere er landet på 20.100 kr. pr. ejendom.

  “Ifølge Vur­de­rings­sty­rel­sen skal de resterende 10,9 mia. kr. fordeles mellem ejerne af 378.000 ejendomme. De vil i gennemsnit kunne se frem til at modtage 28.800 kr. (2023-niveau) hver,” skriver BDO Danmark i en analyse på sin hjemmeside.  

  Slipper for at betale

  Og hvad så med de boligejere, der har betalt for lidt i boligskat mellem 2011 og 2020? 

  De kan for en gangs skyld ånde lettet op. Den igangværende regulering af tiårets ejen­doms­skat­te­ind­be­ta­lin­ger­ne er en del af den aftale om nye ejen­doms­vur­de­rin­ger og skatter, som Folketinget vedtog i 2016. 

  Aftalen indebærer, at de, der har betalt for lidt på grund af misvisende ejen­doms­vur­de­rin­ger, ikke skal frygte, at der pludselig ligger en efterregning i e-boksen. Med andre ord: De slipper for at betale.