Ser man bort fra sommerhusene halter yderkommunerne dog fortsat efter de store byer, men for første gang siden finanskrisen sælges der nu lige så mange boliger i yderkommunerne som før finanskrisen. Det viser en ny analyse fra EDC baseret på tal fra bo­lig­mar­keds­sta­ti­stik­ken.

Coronakrisen har medført en eksplosion i boligsalget over det meste af landet og for alle boligtyper. Det er dog i særlig grad salget af sommerhuse, der fører an i udviklingen, hvilket medfører en relativ større stigning i salget i kommuner med mange sommerhuse. De 16 yderkommuner, der blev defineret som sådan af In­den­rigs­mi­ni­ste­ri­et, er bl.a. karakteriseret ved at have mange som­mer­hu­s­om­rå­der.