Tænk nyt når børnene flytter hjemmefra

  Se de gode grunde til at rykke videre fra parcelhuset

  Hvorfor egentlig ikke gøre det samme, når børnene flytter hjemmefra? 

  Altså, give plads til en ny familie, der kan få glæde af den gode plads i huset og muligheden for at boltre sig i haven. Flyttetanken kan give friske perspektiver på en tredje alder med nye muligheder. Og så er det i øvrigt også en god idé, hvis du gerne vil belaste klimaet mindre.

  Langt de fleste parcelhuse, der er bygget i Danmark de seneste 50-60 år, er nemlig tænkt til en kernefamilie med 4 eller flere medlemmer. I dag bor der, ifølge Danmarks Statistik, i gennemsnit 2,6 personer i danske parcelhuse, der i øvrigt er blevet større og større gennem adskillige årtier. 

  Og for at sætte en kedelig klimatrumf på, konkluderede den  grønne tænketank Concito sidste år i en analyse med anbefalinger til fremtidens klimavenlige byudvikling, at par­cel­huskvar­te­rer udleder dobbelt så meget CO2 som andre typer boligkvarterer. Og det tal bliver jo kun værre, jo færre der bor i hvert hus.

  - Antallet af kvadratmeter (pr. beboer, red) er den faktor, som har størst indflydelse på de samlede CO2-udledninger og res­sour­ce­af­tryk fra byområder, står der blandt andet i analysen..

  Sats på nye, mindre boligtyper

  - Hos EDC får vi dagligt henvendelser fra par eller singler, som ikke længere har behov for tre børneværelser og 1000 kvm. græsplæne med gyngestativ og sandkasse. De vil gerne sælge deres hus, men ikke kan finde en passende bolig at flytte videre til, fortæller kom­mu­ni­ka­tions­chef Jan Nordmann og fortsætter:

  - Der er potentielt masser af gode bo­sæt­nings­mu­lig­he­der for unge børnefamilier, men det forudsætter, at de knap så unge har attraktive alternativer at flytte videre til. Kommunerne kunne f.eks. i deres byplanlægning satse på flere boliger i ét plan omkring 70-120 kvm., måske med en lille have, som ikke kræver det store at holde. Til gengæld må der gerne være ekstra faciliteter i form af fælleshus, over­nat­nings­mu­lig­he­der til gæster, grønne arealer og andre ting, der fremmer fællesskabet med naboerne.

  Boligpolitisk ligger tanken om mere nybyggeri med færre kvadratmeter til de ældre og nye unge familiers  ‘genbrug’ af de traditionelle parcelhuse, med deraf følgende renoveringer og opdateringer, fint i forlængelse af den aftale, regeringen og et bredt politisk flertal netop har indgået.  

  Aftalen betyder blandt andet, at klimakravene for nybyggeri bliver strammet og at der indføres en række lempelser, der generelt fremmer renovering i stedet for nedrivning.


  Læs mere om den nye aftale hos Social-, Bolig-, og Æl­dre­mi­ni­ste­ri­et

  Ny aftale stiller ambitiøse klimakrav til nyt byggeri