Unge østeuropæere køber boliger i Danmark

  På bare 8 år er andelen af boligkøbere, der stammer fra Østeuropa, mere end tredoblet. I 2013 udgjorde østeuropæerne 1,1 pct. af boligkøberne, mens det i dag er ca. 3,5 pct. af alle bolighandler, der sker til købere, der oprindeligt kommer fra Østeuropa eller områderne på Balkan.

  Det viser en gennemgang af 2.000 tilfældigt udvalgte bolighandler hos landets største mæglerkæde, EDC. I alt sker 9,5 pct. af bolighandlerne til købere af udenlandsk herkomst.

  Den nye gruppe på boligmarkedet er karakteriseret ved at være unge familier, der ofte køber boliger på landet eller i de små bysamfund. Dermed skaber østeuropæerne liv og omsætning i områder, der ellers er præget af generel stagnation.

  "Det er glædeligt at se nye medborgere, der tager deres nye tilværelse til sig ved at købe deres egen bolig," mener EDC's kom­mu­ni­ka­tions­chef Jan Nordmann. "Allerbedst er det, at der i høj grad er tale om unge familier med arbejde i landbrug eller hånd­værks­sek­to­ren, som køber boliger og skaber liv i områder, der ellers kunne være truet af tilbagegang, lukkede skoler og tomme ejendomme." 

  Østeuropæerne køber boliger i alle landets regioner, men især regionerne Midtjylland og Syddanmark er populære.

  "Det hænger naturligvis sammen med, at en stor del af disse indvandrere er beskæftiget i landbruget, men der er måske en også en tendens til at bosætte sig i de dele af landet, der er tættest på hjemlandene," siger Jan Nordmann.

  Gennemgangen viser også, at østeuropæerne fortrinsvist køber boliger i den billige ende af prisskalaen, idet gen­nem­snits­pri­sen på de købte boliger er ca. 1,4 mio. kr. mod godt 2 mio. kr. for resten af befolkningen. Det hænger naturligvis sammen med, at boligerne fortrinsvist er beliggende i billigere områder.