Vismænd: Boligpriserne stiger pænt i år og næste år

  Ny rapport spår gode tider for boligejerne frem mod 2030

  Hvis du allerede ejer din bolig, er der godt nyt i den seneste rapport fra de økonomiske vismænd. 

  Og er du førs­te­gangs­kø­ber på vej ind på boligmarkedet, giver vis­mands­rap­por­ten ingen grund til at udskyde boligkøbet med den begrundelse, at du lige vil vente et par år for at se, om der er udsigt til faldende boligpriser.

  De førstkommende år forventes højere priser for både ejer­lej­lig­he­der og huse, skriver vismændene i Økonomisk Redegørelse, udgivet af Øko­no­mimi­ni­ste­ri­et i slutningen af maj 2024. 

  Lønnen op og renten ned

  Det optimistiske syn på pris­ud­vik­lin­gen på boligmarkedet begrundes med generelt stigende indkomster som konsekvens af et fortsat stærkt arbejdsmarked og overenskomstaf­ta­ler med pæne lønstigninger, som, forudsiger vismændene, vil bidrage til, at understøtte huspriserne, set for hele landet under ét. På den baggrund skønnes huspriserne at stige med 3,2 pct. i 2024 og 3,0 pct. i 2025.

  Det er en opjustering i forhold til prognosen fra december, som spåede stigninger på henholdsvis 1,4 pct. i år og 1,9 pct. i 2025. I årene derefter, frem til 2030, gætter den nyeste boligprognose fra vismændene i Det Økonomiske Råd på endnu højere bo­lig­pris­stig­nin­ger.

  Udsigten til gradvise rentefald vil sandsynligvis bidrage til at løfte bo­li­g­ef­ter­spørgs­len og dermed priserne, står der desuden i den økonomiske redegørelse. Og dén spådom om faldende renter blev allerede til virkelighed torsdag den 6. juni, hvor Den Europæiske Centralbank (ECB) for første gang siden 2019 sænkede sin ledende rente med 0,25 procentpoint fra 4,00 til 3,75 pct.

  Måske flere ren­te­ned­sæt­tel­ser på vej

  Nogle eksperter gætter på yderligere to-tre ren­te­ned­sæt­tel­ser fra ECB i løbet af i år, og går det sådan, samtidig med at mange danskere får lidt mere luft i budgettet på grund af lønstigninger og inflationen under kontrol, vil det understøtte støt stigende boligpriser frem mod 2030. 

  Eller som vismændene formulerer det: Samlet set giver stigende indkomster og lavere renter end i 2023 potentielle boligkøbere bedre mulighed for at finansiere boligkøb, hvilket ventes at understøtte en moderat fremgang i bo­li­g­ef­ter­spørgs­len og dermed priserne på ejerboliger. 

  Der er i øvrigt meget at vælge imellem her i begyndelsen af sommeren 2024, hvis du er på udkig efter egen bolig. For første gang siden 2019 er der nu over 58.000 huse, lejligheder og sommerhuse til salg i Danmark, viser Boligsidens udbudstal fra uge 23.