EDC-formand advarer: Forkert timing af indgreb på boligmarkedet

Formanden for Danmarks største kæde af ejendomsmæglere, Poul Erik Bech, advarer mod at gribe ind over for det seneste års boomende boligmarked. Der er allerede tegn på, at gassen er ved at gå af ballonen, og at boligmarkedet helt uden indgreb vil vende tilbage til normalen hen over sommeren og efteråret.

Timingen er derfor simpelthen forkert, mener Poul Erik Bech, og man risikerer endda at sætte det opsving over styr, som er nødvendigt for at trække økonomien ud af dvalen ovenpå coronakrisen.

"Vi følger dagligt nøgletallene for boligsalget. Vi kan se, at der nu er færre søgninger på edc.dk, der er færre bestillinger af salgsopstillinger, og der er færre fremvisninger end for et år siden. Det er de første indikationer på, at coronakrisens boligboom er ved at klinge af," siger Poul Erik Bech. "På den baggrund kan jeg ikke se et stort behov for indgreb til at dæmpe markedet. Det kommer helt af sig selv og er i øvrigt helt som forventet."

De seneste måneder har vi desuden set let stigende renter, hvilket også kan lægge en dæmper på boligpriserne. Når renten stiger, bliver det dyrere at låne til boligkøb og så har køberne ikke råd til at give så meget for boligen.

"Når der fra Nationalbankens og nogle politikeres side tales om indgreb mod de stigende boligpriser, ser jeg det som en reaktion på tilstanden som følge af coronakrisen. Her tror jeg, at det er vigtigt at huske på, at coronaen er en tilfældig engangsforeteelse, som det vil være yderst risikabelt at bekæmpe med langsigtede indgreb. Når der tales om beskatning af gevinst ved salg af boliger, er der snarere tale om en politisk ambition end om end reel nødvendighed,mener Poul Erik Bech.

Gentag ikke fejlen fra kartoffelkuren

"Vi kan naturligvis ikke i længden have prisstigninger på fast ejendom, der helt løber fra udviklingen i lønningerne. Vi er selvfølgelig ikke blinde for, at der kan være et ønske om at tage farten yderligere af udviklingen på boligmarkedet for at ruste boligejerne og finanssektoren ved et prisfald. Det er i så fald vigtigt at den håndværksmæssige del af et indgreb er nøje overvejet," anfører Poul Erik Bech og henviser til situationen i forbindelse med Kartoffelkuren (1986-1993) under Schlüterregeringen. Her førte de såkaldte mixlån til et fuldkomment fastlåst finansieringsmønster som betød, at den familie, der mistede en forsørger, blev ramt af arbejdsløshed eller skilsmisse ikke kunne refinansiere til billigere lån. Det førte som bekendt til tusindvis af tvangsauktioner.

"Skal der bremses yderligere op, så vil vores anbefaling være, at der stilles større krav til boligkøbernes egenkapital. Desuden kunne det overvejes at afskaffe håndværkerfradraget, der har ført til flaskehalse og stærkt stigende priser på såvel løn som materialer på nybyggede boliger og ved modernisering af boligerne. Det havner alt sammen i sidste ende på boligpriserne," udtaler Poul Erik Bech.

Hertil kommer, at vi i 2024 får et nyt boligbeskatningssystem baseret på nye ejendomsvurderinger. Her er forventningen, at disse i særlig grad vil ramme i de absolut dyreste områder, dvs. de store byer. Når de løbende omkostninger ved at eje en bolig stiger, udligner markedet situationen ved at priserne på de samme boliger falder.

En lidt overset risiko ved at dæmpe boligmarkedet er, at det kan få afsmittende effekt på mange andre brancher: "Oven på mere end et års nedlukning af verden er der nogle rigtigt hårdt ramte brancher. Dem skal vi have gang i, og her spiller boligejernes økonomi en vigtig rolle. De opsparede friværdier skal for en dels vedkommende i spil og ikke bare til boligprojekter, men hellere til oplevelser, restaurantbesøg osv. Det vil være helt forkert signal og timing at begynde at presse så mange danskere på økonomien netop nu," mener EDC-formanden.

EDC oplever i maj måned et fald i trafikken på hjemmesiden edc.dk på 14 pct. og 11 pct. færre fremvisninger i forhold til maj 2020. Desuden er der kommet 20 pct. flere boliger til salg i maj, end der er solgt.