Sommerhussalg bringer yderkommuner på højde med storbyerne

Det kraftigt stigende salg af sommerhuse, som er accelereret til rekordhøjde under coronakrisen, bringer boligsalget i de 16 kommuner, man definerer som yderkommuner, fuldt på højde med salget i de største byer i Danmark.

Ser man bort fra sommerhusene halter yderkommunerne dog fortsat efter de store byer, men for første gang siden finanskrisen sælges der nu lige så mange boliger i yderkommunerne som før finanskrisen. Det viser en ny analyse fra EDC baseret på tal fra boligmarkedsstatistikken.

Coronakrisen har medført en eksplosion i boligsalget over det meste af landet og for alle boligtyper. Det er dog i særlig grad salget af sommerhuse, der fører an i udviklingen, hvilket medfører en relativ større stigning i salget i kommuner med mange sommerhuse. De 16 yderkommuner, der blev defineret som sådan af Indenrigsministeriet, er bl.a. karakteriseret ved at have mange sommerhusområder.

"Det virkelig glædelige ved analysen er, at selv om vi trækker sommerhusene ud af ligningen, så er salget i yderkommunerne tilbage på niveauet før finanskrisen," siger EDC's kommunikationschef Jan Nordmann. "Det tilskriver vi dels den overordnede interesse for at købe bolig, men også en stigende interesse for at bo udenfor de store byer."

Jan Nordmann mener, at coronakrisen har vist os, at distancearbejde fungerer, og at man i mange tilfælde kan passe et arbejde i byen fra en hjemmearbejdsplads et antal dage om ugen:

"Det er nok de færreste, der helt kan og vil droppe den fysiske kontakt til arbejdspladsen, men mange kan se en fordel i at leve med længere transporttid f.eks. 3 dage om ugen og så arbejde hjemmefra de sidste 2. Det åbner op for en større interesse for at bo lidt længere væk, idet man jo får meget mere bolig for pengene udenfor de største byer."

I 2020 kostede en kvadratmeter villa i hovedstaden ca. 6 gange så meget som i de 16 yderkommuner i gennemsnit, mens man i de 4 største provinsbyer, Århus, Aalborg, Odense og Esbjerg, i snit måtte betale godt 2,5 gang mere for en villa pr. kvadratmeter i forhold til prisen i yderkommunerne.

Hos EDC forventer man at tendensen rækker længere end den aktuelle sundhedskrise: "Jeg tror, vi kommer til at se en mere vedvarende udvikling bl.a. på grund af muligheden for distancearbejde, men det betyder dog ikke, at der nu vendes helt op og ned på, hvor det er mest attraktivt at bo. De store byer vil fortsat ligge i spidsen både målt på boligpriser og styksalg," siger Jan Nordmann.

De 16 kommuner defineret som yderkommuner er: Bornholm, Lolland, Langeland, Ærø, Tønder, Varde, Ringkøbing-Skjern, Lemvig, Struer, Skive, Mors, Thisted, Vesthimmerland, Norddjurs, Samsø og Læsø. I analysen indgår salgstal fra alle landets ejendomsmæglere.