Helårsgrund fra EDC

Toften 15, Tranebjerg

8305 Samsø

341.735 kr.

Velbeliggende helårsgrunde i Samsøs hovedby

Samsø kommune sælger velbeliggende helårsgrunde til priser fra ca. 280.000 - 430.000 kr.

Området Toften ligger i den østlige del af Samsøs hovedby. Her i Tranebjerg finder man skole, børnehave, rådhus, akutklinik, biograf, gode ind­købs­mu­lig­he­der, kultur- og idrætscenter med skaterbane m.v. Samsø har gode fær­ge­for­bin­del­ser til både Sjælland og Jylland, bl.a. passagerfærge direkte til Aarhus C.

Der er ikke byggepligt på grundene. Hvis man sælger en grund videre i ubebygget stand, forbeholder kommunen sig dog ret til at købe den tilbage til oprindelig handelspris og uden omkostninger.

Køber betaler til­slut­nings­af­gift for kloak ifm. handlen og for el og vand ved bebyggelse. Grun­de­jer­for­e­ning oprettes senest, når 75 % af parcellerne er solgt. Sælger sørger for skøde; køber betaler ting­lys­nings­af­gift.

Området er omfattet af Lokalplan nr. 63, der beskriver tre delområder. I delområde 1 må opføres boliger i 1½ etage, i delområde 2 boliger kaldet ”sokkelhuse” i 2 etager og i delområde 3 boliger i 1 etage med taghældning 25-35 %. I delområde 3 er der udlagt særlige bygge- og over­sigts­linjer for at bevare udsyn fra de grunde, der ligger bagved, og på parcel nr. 6 tinglyses servitut om plantebælte mellem byggelinje og nabo mod vest. Øst for adgangsvejen til udstykningen bliver der etableret lav beplantning mod land­brugs­om­rå­det.

Tæt på sælgerne

Jeg mener det er vigtigt at være tæt på sælger i hele processen så sælger ikke føler sig overladt til sig selv.

Peter J. Lund

Afdelingschef, Ejendomsmægler, cand. jur., MDE

pjl@edc.dk58 58 74 33EDC Samsø A/S