47 boliger til salg i Albertslund

Albertslund kommunes øverste ledelse er kom­mu­nal­be­sty­rel­sen, som består af politikere valgt af kommunens borgere. Kommunens vigtigste opgaver er at sørge for børnepasning, ældrepleje, folkeskoler, socialforsorg, miljø og teknik.

I Albertslund kommune har vi i øjeblikket 47 boliger til salg.

Vil du vide, hvad din bolig er værd

Indtast din adresse og få overblik over din boligs værdi - nemt og hurtigt

Med et kvikestimat får du nemt og hurtigt en anslået salgsværdi af din bolig. Mægleren foretager vurderingen fra butikken - så kan I altid aftale et besøg med en mere grundig gennemgang af din bolig senere.

Bestil kvikestimat

Postnumre i omegnen af Albertslund kommune

Signalement af Albertslund Kommune

Kun 20 minutter fra Rådhuspladsen i København ligger Albertslund. Omgivet af skov og grønne områder er det en by, hvor boligområder og natur går hånd i hånd. Over 60 % af Albertslund Kommune er dækket af skov og grønne områder.

Albertslund Kommune har gennem mange år været kendt for en høj standard på børneområdet, der er båret af nærværende, engagerede og kompetente voksne. Den pædagogiske kvalitet følges op af høj kvalitet på madfronten - i dag­in­sti­tu­tio­ner­ne får børnene mad, der er 95% økologisk. Det er landets højeste økologiprocent. Albertslund Kommune er frontløber på miljøområdet - er et laboratorium for byudvikling, hvor nye løsninger udvikles og afprøves med fokus på ener­gi­ef­fek­ti­vi­tet til fordel for den enkelte borger, det lokale miljø og det globale klima.

Albertslund har tæt-lav bebyggelse, der understøtter nærhed og deltagelse, en moderne kanalby og gamle landsbyer samt et fornemt samspil mellem boligområder og naturområder Der er både leje-, andels- og ejerboliger samt kollegium og ungdomsboliger. Sam­men­sæt­nin­gen af boligmassen er usædvanlig og har medført en mangfoldig be­bo­er­sam­men­sæt­ning.

Ca. 28.000 borgere er med til at skabe den gode energi, der kendetegner Albertslund. Alt dette gør i mere end én forstand Albertslund til en bæredygtig forstad til København, hvor det er rart at bo.

Det vil Albertslund Kommune gerne være kendt for

Albertslund er kendt for nyskabende boligbyggeri og en klar byplanlægning. Albertslund har i kraft af bevidst og ambitiøs planlægning mange kvaliteter: En unik byplan, velplanlagte boligområder, fuldstændig adskillelse mellem "hårde" og "bløde" trafikanter og store grønne områder. Få andre steder har på samme tid så store bymæssige kvaliteter, så megen nærhed til storbyen og så fin natur lige uden for døren.

Albertslund er kendt for en høj standard på skole- og in­sti­tu­tions­om­rå­det og for de mange gode fritids- og kulturtilbud til børnene og de unge. Børn og unge er en mærkesag. Vi vil sikre kvalitet, sammenhæng og helhed i de kommunale tilbud til børn og unge gennem en samlet børn og unge-politik og nærværende, engagerede og kompetente voksne.

Albertslund er den første 100 % mil­jø­cer­ti­fi­ce­re­de kommune i Danmark. Albertslund har gennem mange år taget mil­jøpro­ble­mer­ne alvorligt og gjort noget ved dem. Børnene i kommunens dag­in­sti­tu­tio­ner får økologisk mad, alle forvaltninger og de decentrale institutioner er mil­jø­cer­ti­fi­ce­ret efter EU's EMAS-forordning, og i 2008 blev Albertslund den første 100 % mil­jø­cer­ti­fi­ce­re­de kommune i Danmark.

Det vil Albertslund Kommune gerne vise frem

I Albertslund er der mange fri­tidsak­ti­vi­te­ter af høj kvalitet og et kulturliv, man ellers kun finder i storbyen. Og der er noget for alle.
Et alsidigt kulturliv skaber en dynamisk by med et rigt foreningsliv og en lang række fri­tidsak­ti­vi­te­ter for børn, unge, ældre – og forældre. Se f.eks. en god film i Albertslund Biograferne, bliv underholdt på Ho­ved­bi­bli­o­te­ket, tag en dukkert i én af svømmehallerne eller i Friluftsbadet Badesøen, lær at spille violin på Musikskolen, besøg Vikin­gelands­by­en, se en te­a­ter­fo­re­stil­ling i MusikTeatret eller gå til koncert på Forbrændingen. Se mere på www.albertslund.dk