647 boliger til salg i Norddjurs

På næsen af Jylland ligger Norddjurs kommune, med knap 39.000 indbyggere og et areal på over 700 kvadrat kilometer er det en kommune i vækst. Med letbanen på vej, bliver de offentlige transport muligheder også løftet i kommunen, og optimerer muligheden for at gøre brug af en af kommunens mange ud­dan­nel­ses­mu­lig­he­der.

Vil du vide, hvad din bolig er værd

Indtast din adresse og få overblik over din boligs værdi - nemt og hurtigt

Med et kvikestimat får du nemt og hurtigt en anslået salgsværdi af din bolig. Mægleren foretager vurderingen fra butikken - så kan I altid aftale et besøg med en mere grundig gennemgang af din bolig senere.

Bestil kvikestimat

647 boliger til salg i Norddjurs kommune

Tilpas søgning
Vis kort

Fremhævede

Andre

Hold dig opdateret med alle nye boligtilbud - nemt og enkelt

Tilmeld dig i dag, så er du ét skridt tættere på at finde den er helt rigtige bolig for dig.

Tilmeld køberkartotek

Signalement af Norddjurs kommune

Bo­lig­s­am­men­sæt­ning i Norddjurs:
Bo­lig­s­am­men­sæt­nin­gen i Norddjurs kommune er præget af hyggelige villakvarterer, men kommunen byder også på masserer af fritidsgrund og sommerhuse. Sommerhusene er specielt eftertragtede pga.. den lange kyststrækning i kommunen.

Det vil Norddjurs kommune gerne være kendt for

Bor­ge­r­ind­fly­del­se og lokaldemokrati:
I Norddjurs Kommune inddrages borgere, bestyrelser, virksomheder og foreninger i be­slut­nings­pro­ces­ser­ne for at sikre, at kom­mu­nal­be­sty­rel­sen og personalet træffer beslutninger på et veloplyst grundlag. Det gavner alle og involveringen skaber interesse omkring kommunen for flere borgere.

Levevilkår:
I Norddjurs Kommune skal beslutninger og ar­bejds­til­ret­te­læg­gel­se sigte på at borgerne bliver sundere og får udviklet deres ressourcer og hand­le­mu­lig­he­der. Det gælder alle borgere, uanset alder og bosted i kommunen.

Infrastruktur:
Det er nemt at komme til og rundt i Norddjurs kommune, fordi der er mange og vel­ko­or­di­ne­re­de trans­port­mu­lig­he­der. Når letbanen er klar vil transport mulighederne være endnu bedre, og åbne op for endnu flere muligheder for at udnytte de mange ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner som befinder sig i Norddjurs kommune.

Boliger:
Norddjurs kommune vil skabe attraktive boligområder for såvel ejere som lejere samtidig med bevarelse og inddragelse for områdets naturværdier. Dette gælder også de mange sommerhuse der ligger i kommunen.

Erhverv, arbejde og uddannelse:
I Norddjurs Kommune skal erhvervslivet, herunder turi­st­er­hver­vet styrkes og antallet af arbejdspladser forøges gennem samarbejde mellem virksomheder, uddannelses- og forsk­nings­in­sti­tu­tio­ner og kommunen.

Kultur og fritid:
I Norddjurs Kommune findes et bredt og mangfoldigt kultur og foreningsliv - med både "fyrtårne" og "for­sam­lings­huskul­tur", som fremmer livskvalitet, bosætning og turisme.

Børn og Unge:
I Norddjurs Kommune fremmes børns/unges udvikling og identitet i en forpligtende relation med de voksne og sammen med forældrene sikres den røde tråd i barnets opvækst og offentlige tilbud. Dette engagement mærkes også i kommunens mere end 21 dag­in­sti­tu­tio­ner og på de 14 folkeskoler.

Handicappede, syge og svage ældre:
I Norddjurs Kommune gives støtte, pleje og omsorg, så selv­be­stem­mel­se, egenomsorg og netværk så vidt muligt bevares og der skabes mulighed for at deltage i fællesskaber udenfor hjemmet. På denne måde minimeres risikoen for ensomhed blandt ældre også, hvilket er til alles gavn.

Det vil Norddjurs kommune gerne vise frem

Attraktioner:
-Grenaa: Baunehøj Møllen, Kat­te­gat­cen­tret, Grenaa Kirke, Søren Kannes Statue, Den gamle Bymidte (den gl. smedje, Lillegade 39- bin­dings­værks­hus)
-Norddjurs generelt: Sostrup Kloster, Meilgaard slot, Gl. Estrup. Fantastiske badestrande i Grenaa, Bønnerup og Fjellerup.
-Natur: Plantagen i Grenaa, Sangstrup og Karlby Klint, Store skove/jagt område i de omkring liggende skove ved Sostrup.
-Anholt : Strande, Anholt ørken, lystbådehavn