Henter data. Vent venligst.
Interessepunkter
[{"Id":"dad2f194-a120-4c6a-8663-e721866ffd5a","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/21f99b37-0bd4-41c9-a695-4bd868fadb47_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/21f99b37-0bd4-41c9-a695-4bd868fadb47_Size210x140.jpg","Description":"Industrivej 3, 5492 Vissenbjerg (Billede)","Type":"blueprint","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/21f99b37-0bd4-41c9-a695-4bd868fadb47_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":5}},{"Id":"d21768a1-6e89-4fff-9a19-a121a6cb1383","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/6c50b699-45e5-42c2-b5f3-f7bd22b77f19_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/6c50b699-45e5-42c2-b5f3-f7bd22b77f19_Size210x140.jpg","Description":"Industrivej 3, 5492 Vissenbjerg (Billede)","Type":"blueprint","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/6c50b699-45e5-42c2-b5f3-f7bd22b77f19_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":5}},{"Id":"397e32fb-e374-4490-915c-fadc42a56506","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/6bad12f9-c255-40b8-a9b2-f7647e92098f_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/6bad12f9-c255-40b8-a9b2-f7647e92098f_Size210x140.jpg","Description":"Industrivej 3, 5492 Vissenbjerg (Billede)","Type":"blueprint","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/6bad12f9-c255-40b8-a9b2-f7647e92098f_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":5}},{"Id":"14612e83-402c-4b18-a6a3-23da144d29c9","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/45bed0ec-035c-454f-8afd-974af6f85fba_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/45bed0ec-035c-454f-8afd-974af6f85fba_Size210x140.jpg","Description":"Industrivej 3, 5492 Vissenbjerg (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/45bed0ec-035c-454f-8afd-974af6f85fba_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"3b259578-7d63-4f23-a3c5-6dbcf4a15b06","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/26f29a7b-56cd-4f29-85c7-6a732d64a646_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/26f29a7b-56cd-4f29-85c7-6a732d64a646_Size210x140.jpg","Description":"Industrivej 3, 5492 Vissenbjerg (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/26f29a7b-56cd-4f29-85c7-6a732d64a646_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"aa52318d-1f88-4c85-a2a7-e83bb325e885","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/2cedf515-ec9d-489d-b633-db3b0a3150f8_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/2cedf515-ec9d-489d-b633-db3b0a3150f8_Size210x140.jpg","Description":"Industrivej 3, 5492 Vissenbjerg (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/2cedf515-ec9d-489d-b633-db3b0a3150f8_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"b9555aee-fb23-4298-8d5c-067ab3eddbd9","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/f4fb221b-3ce3-45b2-926f-dc9802143636_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/f4fb221b-3ce3-45b2-926f-dc9802143636_Size210x140.jpg","Description":"Industrivej 3, 5492 Vissenbjerg (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/f4fb221b-3ce3-45b2-926f-dc9802143636_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"f6f2e37e-41a8-4c5e-ab5f-9e614a21ff9c","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/c2bbce53-c44b-45ac-82ea-124d742bded4_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/c2bbce53-c44b-45ac-82ea-124d742bded4_Size210x140.jpg","Description":"Industrivej 3, 5492 Vissenbjerg (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/c2bbce53-c44b-45ac-82ea-124d742bded4_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"eadd09ba-136c-4e0b-be11-3383e1c93ed3","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/7581c2e5-1649-4539-886c-76734522c11a_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/7581c2e5-1649-4539-886c-76734522c11a_Size210x140.jpg","Description":"Industrivej 3, 5492 Vissenbjerg (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/7581c2e5-1649-4539-886c-76734522c11a_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"dcc1fe50-82a5-4867-b29c-3adac06912f4","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/d406cbe8-d3a8-4a8a-b73e-f2484b51653e_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/d406cbe8-d3a8-4a8a-b73e-f2484b51653e_Size210x140.jpg","Description":"Industrivej 3, 5492 Vissenbjerg (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/d406cbe8-d3a8-4a8a-b73e-f2484b51653e_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"5da208b7-7ca6-4dd8-98ca-00a18fcd22ef","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/5fe5b223-4b84-4126-96cf-f01bf9cf864f_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/5fe5b223-4b84-4126-96cf-f01bf9cf864f_Size210x140.jpg","Description":"Industrivej 3, 5492 Vissenbjerg (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/5fe5b223-4b84-4126-96cf-f01bf9cf864f_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"086df701-f78c-4869-9214-6c9f35f5e0b9","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/b948d2ad-eec8-4ecb-b995-3f97788dbae9_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/b948d2ad-eec8-4ecb-b995-3f97788dbae9_Size210x140.jpg","Description":"Industrivej 3, 5492 Vissenbjerg (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/b948d2ad-eec8-4ecb-b995-3f97788dbae9_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"0a06d8ed-6def-441b-8ee4-8c5d4a6ae560","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/1227809f-b108-4728-85ab-07d9e685940f_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/1227809f-b108-4728-85ab-07d9e685940f_Size210x140.jpg","Description":"Industrivej 3, 5492 Vissenbjerg (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/1227809f-b108-4728-85ab-07d9e685940f_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"6a884dd8-6c33-4102-aa61-8434762627e3","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/7ce8c847-92eb-40ef-b536-6d3259fce1d8_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/7ce8c847-92eb-40ef-b536-6d3259fce1d8_Size210x140.jpg","Description":"Industrivej 3, 5492 Vissenbjerg (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/7ce8c847-92eb-40ef-b536-6d3259fce1d8_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"8ea5c3ef-97ad-452a-9ec7-c186e5924e3c","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/cc74dfee-b60b-405d-8ac2-0c44aabd08cd_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/cc74dfee-b60b-405d-8ac2-0c44aabd08cd_Size210x140.jpg","Description":"Industrivej 3, 5492 Vissenbjerg (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/cc74dfee-b60b-405d-8ac2-0c44aabd08cd_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"8f1187aa-1ae0-4efa-8c83-da2ed1d5af0b","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/1064c88e-0507-427f-b882-f405be147401_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/1064c88e-0507-427f-b882-f405be147401_Size210x140.jpg","Description":"Industrivej 3, 5492 Vissenbjerg (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/1064c88e-0507-427f-b882-f405be147401_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"94f3e6fb-b61f-4274-bfc1-e6570bbacc4a","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/0e0b6adb-6228-4c60-a05a-3f6e18b964b1_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/0e0b6adb-6228-4c60-a05a-3f6e18b964b1_Size210x140.jpg","Description":"Industrivej 3, 5492 Vissenbjerg (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/0e0b6adb-6228-4c60-a05a-3f6e18b964b1_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"3ef3db53-2367-4502-9340-797e23d62c88","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/959c2643-d75d-45cc-9216-0297aa1a53b9_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/959c2643-d75d-45cc-9216-0297aa1a53b9_Size210x140.jpg","Description":"Industrivej 3, 5492 Vissenbjerg (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/959c2643-d75d-45cc-9216-0297aa1a53b9_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"eca11cda-732c-4de5-9b68-58dc46de6303","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/d6f5caf6-7603-46d3-bdba-087caa622e8e_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/d6f5caf6-7603-46d3-bdba-087caa622e8e_Size210x140.jpg","Description":"Industrivej 3, 5492 Vissenbjerg (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/d6f5caf6-7603-46d3-bdba-087caa622e8e_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"60f9417d-cd89-4062-b957-1535f2a29998","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/9ff2e84e-1efb-402e-955b-d3b30a9bf1e6_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/9ff2e84e-1efb-402e-955b-d3b30a9bf1e6_Size210x140.jpg","Description":"Industrivej 3, 5492 Vissenbjerg (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/9ff2e84e-1efb-402e-955b-d3b30a9bf1e6_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"51a6cab6-d320-4f80-bd50-93e733d7ad76","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/7506162c-556a-4441-9dee-fcf4892b036c_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/7506162c-556a-4441-9dee-fcf4892b036c_Size210x140.jpg","Description":"Industrivej 3, 5492 Vissenbjerg (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/7506162c-556a-4441-9dee-fcf4892b036c_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"d5e79e20-998e-4f68-9961-7b0b58f260d3","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/a2633ddc-82d5-4ed8-8df4-3b830bf2a17e_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/a2633ddc-82d5-4ed8-8df4-3b830bf2a17e_Size210x140.jpg","Description":"Industrivej 3, 5492 Vissenbjerg (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/a2633ddc-82d5-4ed8-8df4-3b830bf2a17e_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"22bb5e68-82c4-4762-b5b2-69423e5e3b95","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/1ff7ef29-6694-411c-84f9-47e055bf2231_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/1ff7ef29-6694-411c-84f9-47e055bf2231_Size210x140.jpg","Description":"Industrivej 3, 5492 Vissenbjerg (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/1ff7ef29-6694-411c-84f9-47e055bf2231_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"009ded2d-18c5-4e48-bbe0-b63c9b3d8d8a","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/1871a13c-3bb3-41ac-8765-35f4708fdd8a_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/1871a13c-3bb3-41ac-8765-35f4708fdd8a_Size210x140.jpg","Description":"Industrivej 3, 5492 Vissenbjerg (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/1871a13c-3bb3-41ac-8765-35f4708fdd8a_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"cc42a473-44d4-4c0c-8212-0a22b1067b70","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/ebcf7fad-b140-4c78-bbd3-c0829a840897_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/ebcf7fad-b140-4c78-bbd3-c0829a840897_Size210x140.jpg","Description":"Industrivej 3, 5492 Vissenbjerg (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/ebcf7fad-b140-4c78-bbd3-c0829a840897_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"f668cec1-bb2a-4164-a3ae-ec11c4ca5a0a","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/02590252-42d5-4cfe-83e6-df16ee5df907_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/02590252-42d5-4cfe-83e6-df16ee5df907_Size210x140.jpg","Description":"Industrivej 3, 5492 Vissenbjerg (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/02590252-42d5-4cfe-83e6-df16ee5df907_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"dbb161de-12c1-4045-9607-f95d60c985ac","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/6546aaca-81f9-494a-bff3-6fc4615ce413_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/6546aaca-81f9-494a-bff3-6fc4615ce413_Size210x140.jpg","Description":"Industrivej 3, 5492 Vissenbjerg (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/6546aaca-81f9-494a-bff3-6fc4615ce413_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"81c378b8-a543-4443-80bb-87dd825b01c4","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/f537d5ea-1962-429c-875b-dce2f699c924_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/f537d5ea-1962-429c-875b-dce2f699c924_Size210x140.jpg","Description":"Industrivej 3, 5492 Vissenbjerg (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/f537d5ea-1962-429c-875b-dce2f699c924_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"65ef13c4-ffdf-48a4-b224-847ad5440a69","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/cf2233bc-634c-4db6-b917-9c23e39883dd_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/cf2233bc-634c-4db6-b917-9c23e39883dd_Size210x140.jpg","Description":"Industrivej 3, 5492 Vissenbjerg (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/06-June/10/cf2233bc-634c-4db6-b917-9c23e39883dd_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}}]

Industrivej 3, 5492 Vissenbjerg

3.000.000 kr.dkk
480 m² Brugerejendom, Blandet ejendom

Er du interesseret i denne ejendom?

Kontakt os

Tilmeld mig nyheder fra EDC Erhverv
Send besked

!Jeg giver samtykke til, at EDC-gruppen m.fl. må anvende mine oplysninger til at kontakte mig med nyheder, tilbud og markedsføring af ydelser inden for ejendomsrelaterede områder via e-mail og sms. Samtykket kan altid tilbagekaldes via e-mail til edc@edc.dk.

Læs mere

EDC Erhverv Poul Erik Bech

Vestre Stationsvej 25, 5000 Odense C

Telefon: 58 58 82 00

Erhverv

Lars Damsholdt Balle

Partner, Erhverv, HD-R

ldb@edc.dk

Mobil: 61 68 78 19

Lars Duus

Partner, ejendomsmægler, MDE

ldu@edc.dk

Mobil: 25 39 55 06

Blandet ejendom

Pris 3.000.000 kr.

Sagsnr.

51202590

Etageareal

480 m²

Grundareal

3.044 m²

Bebygget areal

480 m²

Boligareal

141 m²

Erhvervsareal

339 m²

Samlet etageareal

480 m²

Byggeår / ombygningsår

1976 / 1998

Omfattet af energimærke

Ja

Energimærke

D

Antal etager

1

Forsikringen omfatter

Brand, bygning,

Opvarmningstype

Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr

Pris/m²

6.250 kr.

Vurdering

2020

Ejendomsværdi

1.250.000 kr.

Grundværdi

243.500 kr.

Faciliteter

Exteriør

Porte

Indhegnet

Udenomsarealer Befæstet

Teknik

Veldisponeret ejendom med bolig og erhverv i Vissenbjerg

Erhvervsdelen udgør 339 m² er opført som en lys søjlefri hal, med enkelte tilstødende lokaler/kontorrum.

Konstruktionen består af stålspær med murede facader.

Hallen er forsynet med to rulleporte med en højde på ca. 4,2 m. og en bredde på henholdsvis ca. 4 m. og 6 m.

Gulvet er udført som betongulv, der tåler kørsel med tunge køretøjer.

Udenomsarealerne op til erhvervsdelen er med kørefast underlag.

Der er kraftigt hegn og kraftige porte ved erhvervsdelen.

Boligdelen udgør 141 m² og består af bryggers, 3 værelser, badeværelse, gæstetoilet og et stort og lyst køkken/alrum og stue.

Boligen, der er fuldmuret, er senest i 1998 gennemrenoveret, og fremstår i velholdt stand.

Der er udgang til ugeneret have fra stuen. Der er etableret terrasse med læmur ud for stuen.

Om beliggenheden

  • Søndersøvej (Assens Kommune)
    418 m
  • Fynske Motorvej
    1,4 km
  • Skalbjerg st
    3,8 km

Kontakt os vedr. Industrivej 3, 5492 Vissenbjerg

Tilmeld dig vores nyhedsbrev*
Send besked

!Jeg giver samtykke til, at EDC-gruppen m.fl. må anvende mine oplysninger til at kontakte mig med nyheder, tilbud og markedsføring af ydelser inden for ejendomsrelaterede områder via e-mail og sms. Samtykket kan altid tilbagekaldes via e-mail til edc@edc.dk.

Læs mere

EDC Erhverv Poul Erik Bech

Vestre Stationsvej 25, 5000 Odense C

Telefon: 58 58 82 00

Erhverv

Lars Damsholdt Balle

Partner, Erhverv, HD-R

ldb@edc.dk

Mobil: 61 68 78 19

Lars Duus

Partner, ejendomsmægler, MDE

ldu@edc.dk

Mobil: 25 39 55 06

Køberkartotek

Gør som mere end 10.000 danske virksomheder!

Få en e-mail så snart vi får ejendomme til salg, der matcher dine ønsker.

Tilmeld dig vores køberkartotek

Bestil en salgsvurdering

Vil du vide, hvad din ejendom er værd?

Bestil en salgsvurdering, og bliv kontaktet af en af vores erhvervsmæglere.

Bestil salgsvurdering