Henter data. Vent venligst.
[{"Id":"33f1fb30-e47b-419f-8feb-8a37ddd0d6d6","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/d5b8631b-5ef9-4115-b552-a5afca21fd1a_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/d5b8631b-5ef9-4115-b552-a5afca21fd1a_Size210x140.jpg","Description":"Bakkenborgvej 8 ST, 4230 Skælskør (Stue)","Type":"blueprint","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/d5b8631b-5ef9-4115-b552-a5afca21fd1a_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":5}},{"Id":"b818e8da-2b02-476c-8488-1150114801ff","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/a0bba99c-b575-4126-b272-855002b60f2b_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/a0bba99c-b575-4126-b272-855002b60f2b_Size210x140.jpg","Description":"Bakkenborgvej 8 ST, 4230 Skælskør (1. sal)","Type":"blueprint","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/a0bba99c-b575-4126-b272-855002b60f2b_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":5}},{"Id":"88dfef7e-ad55-461c-a9c0-dc2ef229b0d8","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/1973e8bf-01d7-48b0-b1f5-d81b62613001_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/1973e8bf-01d7-48b0-b1f5-d81b62613001_Size210x140.jpg","Description":"Bakkenborgvej 8 ST, 4230 Skælskør (Ingen beskrivelse)","Type":"blueprint","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/1973e8bf-01d7-48b0-b1f5-d81b62613001_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":5}},{"Id":"c64c176b-a0b6-4cd8-b703-70e0b934dea3","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/ea2235c2-8a51-4319-bd67-25003ed528a5_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/ea2235c2-8a51-4319-bd67-25003ed528a5_Size210x140.jpg","Description":"Bakkenborgvej 8 ST, 4230 Skælskør (Ingen beskrivelse)","Type":"blueprint","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/ea2235c2-8a51-4319-bd67-25003ed528a5_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":5}},{"Id":"06bf06e7-ca0a-4b36-b61d-3e52f7854e2d","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/2c29c656-f78f-4f1e-ae77-5715f1ff420b_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/2c29c656-f78f-4f1e-ae77-5715f1ff420b_Size210x140.jpg","Description":"Bakkenborgvej 8 ST, 4230 Skælskør (Ingen beskrivelse)","Type":"blueprint","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/2c29c656-f78f-4f1e-ae77-5715f1ff420b_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":5}},{"Id":"1873646c-5944-4513-81b7-619536a7e174","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/eb206639-f8a7-48aa-9627-cb9d571a139e_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/eb206639-f8a7-48aa-9627-cb9d571a139e_Size210x140.jpg","Description":"Bakkenborgvej 8 ST, 4230 Skælskør (Ejendommen)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/eb206639-f8a7-48aa-9627-cb9d571a139e_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":3}},{"Id":"6d8b36a2-2fc8-4832-b51a-d718b547a28c","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/6be003ea-41b3-4a90-943b-3f1d17e66cf6_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/6be003ea-41b3-4a90-943b-3f1d17e66cf6_Size210x140.jpg","Description":"Bakkenborgvej 8 ST, 4230 Skælskør (Ejendommen)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/6be003ea-41b3-4a90-943b-3f1d17e66cf6_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":3}},{"Id":"3fdb7f0a-a5bb-4e23-8f38-5424331dc299","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/d314e52b-3b21-4bdc-b9c8-e2d7a5ce1b18_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/d314e52b-3b21-4bdc-b9c8-e2d7a5ce1b18_Size210x140.jpg","Description":"Bakkenborgvej 8 ST, 4230 Skælskør (Erhverv)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/d314e52b-3b21-4bdc-b9c8-e2d7a5ce1b18_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"86c68d81-cdff-41c8-bf36-ee0e0eb66981","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/00943476-9f21-448e-9225-2a801e8bc11d_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/00943476-9f21-448e-9225-2a801e8bc11d_Size210x140.jpg","Description":"Bakkenborgvej 8 ST, 4230 Skælskør (Erhverv)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/00943476-9f21-448e-9225-2a801e8bc11d_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"1fbb3722-134d-487a-9a4f-7ea172750ba6","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/681721d6-bb21-4720-ab35-8e8387531f65_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/681721d6-bb21-4720-ab35-8e8387531f65_Size210x140.jpg","Description":"Bakkenborgvej 8 ST, 4230 Skælskør (Erhverv)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/681721d6-bb21-4720-ab35-8e8387531f65_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"16da958f-487e-419a-8d10-6a748c794375","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/a1d082f2-3ac2-4288-9334-01e2ecb21b4a_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/a1d082f2-3ac2-4288-9334-01e2ecb21b4a_Size210x140.jpg","Description":"Bakkenborgvej 8 ST, 4230 Skælskør (Erhverv)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/a1d082f2-3ac2-4288-9334-01e2ecb21b4a_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"49538d3d-b9e4-442f-aa2a-2b69f21814ae","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/c7ba9342-e3c6-42bf-9c0f-b1c0e049be91_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/c7ba9342-e3c6-42bf-9c0f-b1c0e049be91_Size210x140.jpg","Description":"Bakkenborgvej 8 ST, 4230 Skælskør (Erhverv)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/c7ba9342-e3c6-42bf-9c0f-b1c0e049be91_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"26b0bcf0-c093-4541-b41a-f41e99dd9b66","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/e2873a62-f642-4dad-8c8a-9dec2c097415_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/e2873a62-f642-4dad-8c8a-9dec2c097415_Size210x140.jpg","Description":"Bakkenborgvej 8 ST, 4230 Skælskør (Erhverv)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/e2873a62-f642-4dad-8c8a-9dec2c097415_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"5a5373cf-1f9d-41ae-ba80-a8ef9461a3ab","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/442c0c49-5882-4a24-b7a4-e4b854337d07_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/442c0c49-5882-4a24-b7a4-e4b854337d07_Size210x140.jpg","Description":"Bakkenborgvej 8 ST, 4230 Skælskør (Værelse)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/442c0c49-5882-4a24-b7a4-e4b854337d07_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"90903584-ef06-4043-881a-860bf254c9a0","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/a6ff8751-9137-4aae-8b27-51efe3cea081_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/a6ff8751-9137-4aae-8b27-51efe3cea081_Size210x140.jpg","Description":"Bakkenborgvej 8 ST, 4230 Skælskør (Værelse)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/a6ff8751-9137-4aae-8b27-51efe3cea081_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"5ec5f951-3571-4e91-bcc7-e0c703d29110","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/c32fca2f-6d3e-456f-aae0-ac542e41c999_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/c32fca2f-6d3e-456f-aae0-ac542e41c999_Size210x140.jpg","Description":"Bakkenborgvej 8 ST, 4230 Skælskør (Spisestue)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/c32fca2f-6d3e-456f-aae0-ac542e41c999_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"2c229ea5-e5ae-4678-8442-36fc6aae034a","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/acfea1ac-769d-4e5f-9508-5222ef43d868_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/acfea1ac-769d-4e5f-9508-5222ef43d868_Size210x140.jpg","Description":"Bakkenborgvej 8 ST, 4230 Skælskør (Arbejdsværelse)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/acfea1ac-769d-4e5f-9508-5222ef43d868_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"6bc70e7a-8acc-4653-ada9-f1de36274ffa","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/6f9fc6f5-19f4-4592-93fa-e0ff0484daa2_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/6f9fc6f5-19f4-4592-93fa-e0ff0484daa2_Size210x140.jpg","Description":"Bakkenborgvej 8 ST, 4230 Skælskør (Værelse)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/6f9fc6f5-19f4-4592-93fa-e0ff0484daa2_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"f8e25599-234b-4f19-adac-ad84636e05a4","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/88d7121d-137b-4347-9a5a-851bca64e6cf_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/88d7121d-137b-4347-9a5a-851bca64e6cf_Size210x140.jpg","Description":"Bakkenborgvej 8 ST, 4230 Skælskør (Toilet)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/88d7121d-137b-4347-9a5a-851bca64e6cf_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"9010f3ca-bbab-4c11-a6d5-4a08013f5335","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/ec3a93cc-f70c-41e6-b841-791ee0092944_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/ec3a93cc-f70c-41e6-b841-791ee0092944_Size210x140.jpg","Description":"Bakkenborgvej 8 ST, 4230 Skælskør (Ejendommen)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/ec3a93cc-f70c-41e6-b841-791ee0092944_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":3}},{"Id":"ad674d8d-49cb-455d-a2ad-322b32c40564","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/9fca392e-1a9d-444d-9fc0-39f212d5bf38_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/9fca392e-1a9d-444d-9fc0-39f212d5bf38_Size210x140.jpg","Description":"Bakkenborgvej 8 ST, 4230 Skælskør (Ejendommen)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/9fca392e-1a9d-444d-9fc0-39f212d5bf38_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":3}},{"Id":"f9a273ae-7150-434b-8dc5-f1e441dc8af2","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/d7aa38be-667e-4845-b7f7-3df04390ad15_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/d7aa38be-667e-4845-b7f7-3df04390ad15_Size210x140.jpg","Description":"Bakkenborgvej 8 ST, 4230 Skælskør (Ejendommen)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/d7aa38be-667e-4845-b7f7-3df04390ad15_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":3}},{"Id":"6d7cee44-9fd3-4442-8581-4935df6c3a2e","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/385399a8-74ef-4a36-92e8-49e7f1892f8f_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/385399a8-74ef-4a36-92e8-49e7f1892f8f_Size210x140.jpg","Description":"Bakkenborgvej 8 ST, 4230 Skælskør (Ejendommen)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/385399a8-74ef-4a36-92e8-49e7f1892f8f_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":3}},{"Id":"f4b88917-7182-4258-a352-2b753ff08474","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/351270e1-f4ca-49ba-8391-00e7d7e17075_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/351270e1-f4ca-49ba-8391-00e7d7e17075_Size210x140.jpg","Description":"Bakkenborgvej 8 ST, 4230 Skælskør (Ejendommen)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/351270e1-f4ca-49ba-8391-00e7d7e17075_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":3}},{"Id":"3298261e-2470-4d81-af74-cf033d581bbd","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/bdce293b-cd17-4a8f-8c6b-817b2356204d_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/bdce293b-cd17-4a8f-8c6b-817b2356204d_Size210x140.jpg","Description":"Bakkenborgvej 8 ST, 4230 Skælskør (Ejendommen)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/bdce293b-cd17-4a8f-8c6b-817b2356204d_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":3}},{"Id":"1c7bd275-eba1-4b2e-b8f7-ad72ffac83c7","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/1d7d5e70-d15b-4d96-8554-b8d90621b64c_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/1d7d5e70-d15b-4d96-8554-b8d90621b64c_Size210x140.jpg","Description":"Bakkenborgvej 8 ST, 4230 Skælskør (Ejendommen)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/1d7d5e70-d15b-4d96-8554-b8d90621b64c_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":3}},{"Id":"40e42e84-2a7f-4446-8b02-4eaa20d4d0bd","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/4a738fca-0d12-4af1-9579-f9a3a553f61c_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/4a738fca-0d12-4af1-9579-f9a3a553f61c_Size210x140.jpg","Description":"Bakkenborgvej 8 ST, 4230 Skælskør (Facade)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/4a738fca-0d12-4af1-9579-f9a3a553f61c_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"1c2eee39-f8c7-4ba1-bc37-5cb8732be676","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/0ee409bb-2c2e-4533-befd-f392e3414ca7_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/0ee409bb-2c2e-4533-befd-f392e3414ca7_Size210x140.jpg","Description":"Bakkenborgvej 8 ST, 4230 Skælskør (Facade)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/0ee409bb-2c2e-4533-befd-f392e3414ca7_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"28da43dc-26e1-497f-80fa-f7a1d5dee2c9","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/265940f1-55e7-44ec-bd21-ca11ea47675d_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/265940f1-55e7-44ec-bd21-ca11ea47675d_Size210x140.jpg","Description":"Bakkenborgvej 8 ST, 4230 Skælskør (Ejendommen)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/265940f1-55e7-44ec-bd21-ca11ea47675d_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":3}},{"Id":"acd9f55c-f6d0-42c3-a4e5-19369f6792e8","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/73fae1cf-bb28-4b47-930d-8f2ad5f38826_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/73fae1cf-bb28-4b47-930d-8f2ad5f38826_Size210x140.jpg","Description":"Bakkenborgvej 8 ST, 4230 Skælskør (Facade)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/73fae1cf-bb28-4b47-930d-8f2ad5f38826_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"3483ba18-97e8-4354-bebe-c666fbf53845","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/351c5d63-1326-458c-b0d7-9ddcd79ca99f_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/351c5d63-1326-458c-b0d7-9ddcd79ca99f_Size210x140.jpg","Description":"Bakkenborgvej 8 ST, 4230 Skælskør (Facade)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2018/12-December/20/351c5d63-1326-458c-b0d7-9ddcd79ca99f_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}}]
SOLGT

Bakkenborgvej 8 ST, 4230 Skælskør

Detail

Sagsnr.

47400330

Etageareal

607 m²

Kælder

150 m²

Grundareal

5.546 m²

Bebygget areal

638 m²

Erhvervsareal

607 m²

Samlet etageareal

607 m²

Byggeår

1974

Omfattet af energimærke

Ja

Energimærke

F

Antal etager

1

Anvendelse

Butik

Alternativ anvendelse(r)

Lager/Produktion, Kontor

Opvarmningstype

Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr

Faciliteter

Interiør

Kantine

Fælles mødelokale

Fælles reception

Bad og omklædning

Cykelkælder

Exteriør

P-kælder (0 stk)

P-Pladser (6 stk)

Altan

Porte

Tagterrasse

Facadelængde (30,00 m)

Indhegnet

Udenomsarealer Befæstet

Teknik

Personelevator

Vareelevator

Ventilation

Kabling

Kameraovervågning

Dørtelefon

Vaskeri

Vinduestype Termo

Synlig og præsentabel erhvervsejendom

Erhvervsejerlejlighed med fleksibel planløsning, ca. 600 kvm i stueplan og ca. 150 kvm kælderplan. Beliggende midt mellem dagligvareforretningerne i Skælskør.

Ejendommen har Punkt1 som lejer, og har tidligere været en dagligvareforretning. Punkt1 følger ikke med som lejer.

Ejendommen er centralt beliggende og kan anvendes til butik, salon, klinik, showroom, mindre produktion og lager, eller opdeles i flere butiks- og/eller kontorlejemål. Et stort præsentabelt erhvervslejemål med store udstillingsvinduer.

Ejendommen fremstår ind- og udvendig i rigtig god stand, opvarmes med naturgas, har termovinduer og gode til- og frakørselsforhold samt stort antal parkeringspladser.

Ejendommen er sammenbygget med et stort antal ejerlejligheder, hvorfor kunderne findes lige om ”hjørnet”.

På ejendommens 1. sal er ligeledes en erhvervsejendom, som anvendes til kontorer, her er alt i brug/udlejet.

Skælskør, også kendt som Solskinsbyen, er en ældre købstad med 6.454 indbyggere, beliggende på Sydvestsjælland næsten midtvejs mellem Næstved og Korsør. Blandt det sejlende folk og de mange turister kendt som en smuk og meget aktiv by.

Byen ligger, hvor Fjord og Nor mødes - med havnen midt i byen og to broer, der binder de to gamle bydele sammen. Byen er velbevaret med mange gamle huse og en smuk handelsgade, som fører op til dagligvaretorvet med Aldi, SuperBrugsen og Netto. Her mellem SuperBrugsen og Netto finder man denne udbudte erhvervsejendom.

Om beliggenheden

  • Svanetorvet
    105 m
  • Vestmotorvejen (40b)
    20,3 km
  • Korsør st
    20,3 km

Kontakt os

Tilmeld dig vores nyhedsbrev*
Send besked

!Jeg giver samtykke til, at EDC-gruppen m.fl. må anvende mine oplysninger til at kontakte mig med nyheder, tilbud og markedsføring af ydelser inden for ejendomsrelaterede områder via e-mail og sms. Samtykket kan altid tilbagekaldes via e-mail til edc@edc.dk.

Læs mere

EDC Erhverv Poul Erik Bech

Korsørvej 2, 4200 Slagelse

Telefon: 58 58 75 50

Erhverv

Thomas Hansen

Partner, ejendomsmægler, MDE

thh@edc.dk

Mobil: 40 32 44 26

Sven Lyse

Partner, erhvervsmægler

sly@edc.dk

Mobil: 53 60 51 81

Køberkartotek

Gør som mere end 10.000 danske virksomheder!

Få en e-mail så snart vi får ejendomme til salg, der matcher dine ønsker.

Tilmeld dig vores køberkartotek

Bestil en salgsvurdering

Vil du vide, hvad din ejendom er værd?

Bestil en salgsvurdering, og bliv kontaktet af en af vores erhvervsmæglere.

Bestil salgsvurdering