Nationalt og internationalt

Ejen­doms­in­ve­ste­ring

Dine in­ve­ste­rings­spe­ci­a­li­ster repræsenteret i hele landet

Vores in­ve­ste­rings­spe­ci­a­li­ster har tæt kontakt til ejen­doms­mar­ke­det, et bredt in­ve­stor­net­værk i hele landet og følger konstant udviklingen på er­hvervs­om­rå­det.

Vores professionelle set-up i kombination med vores mangeårige erfaring er nøglen til at indfri målet i de mange in­ve­ste­rings­por­te­føl­jer, vi hver dag håndterer.
Kontakt os

Nyhed i ejen­doms­bran­chen: CityFact giver adgang til relevant ejendomsdata om netop din by

EDC Erhverv Poul Erik Bechs analyseprodukt kaldet CityFact, giver dig mulighed for at gå i dybden med relevant ejendomsdata fra en række af de største byer herhjemme.

CityFact giver således omfattende områdespecifik viden om netop din by og samler markedsdata for ejen­doms­seg­men­ter­ne bolig, kontor, detail, lager, logistik og pro­jek­t­ud­vik­ling, herunder data om tomgang, markedsleje, afkastkrav, ud­vik­lings­om­rå­der, byggeaktivitet etc.

Skriv dig op her

Internationalt samarbejde

Vi har stærke relationer til både danske og internationale investorer, selskaber og banker. Vores relationer giver os viden om markedet og kendskab til den enkelte investors kriterier og strategier for investeringer. På den baggrund har vi indsigt i, hvor de enkelte investorer står i markedet, og det skaber de bedste forudsætninger for at præsentere jeres ejendomme for relevante aktører.

Professionel rådgivning om in­ve­ste­rings­ejen­dom­me

In­ve­ste­rings­ejen­dom­me handler ikke kun om køb, salg og udlejning. Hos EDC Erhverv rådgiver vi om en bred vifte af specialiserede aspekter inden for Property Management.

Med vores mangeårige erfaring inden for in­ve­ste­rings­ejen­dom­me har vi først og fremmest fokus på maksimering af dit afkast – og vi rådgiver gerne om både enkeltstående ejendomme og porteføljer.

Globalt storbykapløb om at være CO2-neutrale: København i front – men vejen frem er internationalt samarbejde

Klimarisiko er den største udfordring for etablerede byer, og byerne står over for en stor opgave med at modernisere for at dæmme op for udfordringen. En ny rapport fra en af verdens største ejen­doms­mæg­ler­virk­som­he­der Jones Lang Lasalle (JLL) sammenligner 32 udvalgte storbyers arbejde for at nedbringe CO2-udledningen fra fast ejendom.

København fremhæves som en by, der har taget opgaven på sig, men vejen er stadig lang og går gennem globalt samarbejde, konkluderer rapporten.

Læs hele artiklen

Bliv opdateret på in­ve­ste­rings­mar­ke­det

Tilmeld dig og bliv opdateret nu

Fremover kan du nemt holde dig opdateret på seneste nøgletal og tendenser på in­ve­ste­rings­mar­ke­det. Tilmeld dig nedenfor og modtag InvestorFokus og andre spændende nyheder - direkte i din indbakke. Du kan også se de seneste udgivelser her.

Tilmeld dig her

Markedsdata og analyser for maksimering af afkast

Vi samarbejder tæt med vores research- og ana­ly­se­af­de­ling ved sager om både salg, køb og udlejning af in­ve­ste­rings­ejen­dom­me. Vores analyse-eksperter indsamler og analyserer løbende relevant markedsdata fra vores mere end 20 landsdækkende erhvervscentre og behandler data med danske og internationale sam­ar­bejds­part­ne­re, således vi er opdaterede på seneste trends og har de bedste forudsætninger for at stille prognoser for udviklingen på markedet.

Med vores research- og ana­ly­se­af­de­ling i ryggen sikrer vi et videnskabeligt fundament i vores håndtering af in­ve­ste­rings­ejen­dom­me. Det kvalificerer jeres be­slut­nings­grund­lag og skaber de bedste forudsætninger for maksimering af afkast. Derudover kan analyserne bruges som salgs­ar­gu­men­ter i præ­sen­ta­tions­ma­te­ri­a­let for jeres ejen­doms­sel­skab, enkeltejendom eller ejen­doms­por­te­føl­je.

Et landsdækkende netværk

I et samarbejde med os om jeres in­ve­ste­rings­ejen­dom får I adgang til vores netværk. Det er en stor fordel, uanset om du skal sælge, købe eller har brug for at udleje din in­ve­ste­rings­ejen­dom. Et bredt er­hvervs­net­værk er nemlig ofte afgørende for at maksimere afkastet ved investering i fast ejendom.

Vi har stærke relationer til ejen­doms­in­ve­sto­rer, kapitalfonde, virksomheder, brugere og banker. Vores netværk i hele landet giver os viden om købere og sælgere i markedet, den aktuelle efterspørgsel, og hvad den enkelte aktør har af kriterier for investering og salg af ejendomme. Det skaber de bedste forudsætninger for at præsentere jeres ejendomme for relevante købere, ligesom det sikrer, at vi som jeres øjne i markedet er opdaterede, når der kommer nye in­ve­ste­rings­ejen­dom­me til salg, der passer i jeres ejen­doms­por­te­føl­je.

W. P. Carey annoncerer 476 mio. kr. føl­ge­in­ve­ste­ring med Coop

W. P. Carey Inc. (NYSE: WPC), der er en førende ejen­doms­in­ve­ste­rings­fond med speciale i sale & leaseback, build-to-suit og opkøb af ejendomme til enkeltlejere, er glade for at annoncere sale-leaseback af 16 dag­lig­va­re­bu­tik­ker nettoudlejet til den førende danske fø­de­va­re­for­hand­ler Coop Danmark A/S.

De to transaktioner på omkring 297 mio. kr. og 179 mio. kr. blev afsluttet i henholdsvis juni og august 2022 og inkluderer en forpligtelse fra W. P. Carey til at købe yderligere syv butikker inden udgangen af 2022, når renoveringen af disse er afsluttet.

Læs hele artiklen

EDC Projekt Poul Erik Bech ansætter direktør med stor pro­jek­ter­fa­ring

Thomas Høeg Mogensen er ansat som ny kunde- & re­la­tions­di­rek­tør i EDC Projekt Poul Erik Bech i København, der er en af Danmarks største afdelinger for salg og udlejning af projektboliger. Thomas Høeg Mogensen starter 1. marts 2024 og kommer med omfattende pro­jek­ter­fa­ring og skal varetage kun­de­re­la­tio­ner med både nye og eksisterende kunder i hele landet.

  • København
  • Projekt
  • National
Læs artikel

Fire fagforbund flytter sammen i nybygget, certificeret kon­tor­fæl­les­skab

I 2026 vil Forbundshuset stå klar på Sluseholmen 1 i Sydhavnen lige ved det kommende metrostation Sluseholmen, der snart åbner. Forbundshuset på ca. 10.000 m² bliver hovedkontor for foreløbigt fire fagforbund. EDC Erhverv Poul Erik Bech har på vegne af MT Højgaard Property Development formidlet salget af det samlede kon­tor­fæl­les­skab, som har en samlet projektværdi på knap 500 mio. kr.

  • Sluseholmen
  • Kontor
Læs artikel

Kemivirksomhed sælger lager- og pro­duk­tions­e­jen­dom og bliver som midlertidige lejere

Den Kol­ding­ba­se­re­de virksomhed Dankemi har netop solgt deres domicil på Industrivej 5, hvor MDT en anden lokalforankret virksomhed overtager ejendommen for at flytte ind efter sommeren 2024. I første omgang bliver Dankemi dog boende i ejendommen indtil deres nybyggede ejendom står klar. EDC Erhverv Poul Erik Bech Kolding har formidlet salget af lager- og pro­duk­tions­e­jen­dom­men på 3.087 m².

  • Industri
  • Kolding
Læs artikel