Kompetent rådgivning kan sikre højere afkast på sigt

Royal Premium Invest ønskede at sælge deres ejendom for at frigive kapital. Men med rådgivning – og derefter en mindre investering, fik de nedbragt tomgangen - og ser nu frem til at kunne sælge til et højere afkast.

Royal Premium Invests ejendom i Glostrup var indtil 2014 fuldt udlejet til den danske porcelænsfabrik Royal Copenhagen. Efter Royal Copenhagen opsagde deres lejemål, oplevede Royal Premium flere år med tomgang og faldende likviditetsgrad. Ønsket var derfor at sælge ejendommen for at frigive kapital.

Salgsstrategi blev til et optimeringsprojekt

Før et salg, kan det dog være en god idé at sparre med en professional rådgiver, og den strategi viste sig at være helt rigtig med ejendommen i Glostrup. Thor Heltborg, direktør for koncernkunder i EDC Erhverv Poul Erik Bech, så ikke et salg af en kun delvist udlejet ejendom som den optimale løsning for Royal Premium Invest. Thor Heltborg rådgav i stedet virksomheden til at optimere ejendommen, således at man kunne sikre minimal tomgang inden salg.

”Det handler altid om at se potentialet og mulighederne i den enkelte sag. I Glostrup var det meget simpelt. Hvis Royal Premium Invest solgte sit lejemål på daværende tidspunkt, ville de være gået glip af et meget større afkast. En ejendom som er optimeret til nutidens krav og efterspørgsel er lettere at udleje - og eftersom ingen udlejere ønsker tomgang på lejemålet, er det således en god investering at optimere inden et salg for at opnå et maksimalt afkast,” forklarer Thor Heltborg.

Optimering fik tomgang i bund

Efter en mindre optimering af Royal Premium Invests bygning, blev de godt 3.000 tomme kvm hurtigt udlejet. I dag er der kun et par procent ledig lagerkapacitet tilbage i ejendommen, og Royal Premium Invests bygning er klar til salg. Et salg med et væsentligt større afkast i vente.

Har du brug for sparring om optimering af dit afkast? Kontakt din lokale erhvervmægler her