Køb af bolig

EDC Køb & Salg - mere service til boligkøbere

Mange boligkøbere er i en situation, hvor de udover at skulle købe en ny bolig også skal sælge den nuværende. Som landets største mæglerkæde rådgiver og servicerer vi også boligkøbere - så hos EDC får du en samlet ydelse, der gør det nemmere at få hele projektet til at gå op.

Overvejer du at sælge, og vil du gerne kende værdien af din bolig?

Bestil dit Salgstjek

Vi sælger din nuværende bolig

Salgstjek:

 • Besigtigelse og gennemgang ind- og udvendig.
 • Forslag til istandsættelse/forbedringer inden salg, der kan øge dit kontante overskud.
 • Fastsættelse af pris og beregning af overskud ved salg
 • Udfyld formularen, så bestiller du et gratis og uforpligtende Salgstjek.

Klargøring:

 • Udsende dokumentliste til sælger.
 • Rekvirere tingbogsattest, Ejen­doms­da­ta­rap­port, BBR-oplysninger, Gennemgang og kontrol af servitutter, BBR-oplysninger, byrder, vedtægter, referater, regnskaber for (grund)ejerforening og vandværk.
 • Teknisk forvaltning, sagsgennemgang.
 • Indhente for­brugs­op­lys­nin­ger.
 • Fotografering af boligen.
 • Opmåling med henblik på plantegning/tilretning af BBR.
 • Udarbejde plantegning samt fotomateriale til udstilling / EDC.
 • Bo­lig­præ­sen­ta­tion.
 • Indtastning og registrering i EDC's salgssystemer.
 • Præsentation af boligen på internettet.
 • Indtastning samt overførsel af lå­ne­op­lys­nin­ger på eksisterende lån.
 • Bestilling og gennemgang af til­stands­rap­port med El-rapport og energimærke.
 • Beregne og opstille optimale belå­nings­mu­lig­he­der.
 • Udfærdigelse af salgs­op­stil­ling med beskrivelse.
 • Løbende ajourføring af salgs­op­stil­ling.
 • Beregning af han­delsom­kost­nin­ger.

Handelsvilkår:

 • Hvad skal medfølge i handlen.
 • Udfærdigelse af komplet købsaftale med bilag.
 • Gennemgang af købsaftalen.

Finansiering:

 • Kre­dit­god­ken­del­se af køber.
 • Mulighed for hurtig udbetaling af ejer­skif­telå­net.
 • Indhente om­pri­o­ri­te­rings­af­ta­le hos vores finansielle partnere.
 • Bo­ligSkift­kon­to med fordelagtig rentesats.
 • Kurssikring af overskuddet.
 • For­hånds­god­ken­del­se af køber – giver dig hurtigere besked.
 • Kø­ber­god­ken­del­se – herunder tjek i RKI.
 • Hvordan sikres nyprioritering.

Forsikringer:

 • Tilbud på vil­la­for­sik­ring og ejer­skif­te­for­sik­ring.
 • Gratis flyt­te­for­sik­ring til sælger og køber.
 • Gennemgang af LFFE (Lov om formidling af fast ejendom) med hensyn til ejerskifte forsikring.

Salget:

 • Salg - herunder fremvisninger.
 • Fremskaffelse af yderligere oplysninger til interesserede købere.
 • Gennemgang af for­bed­rings­mu­lig­he­der med køber.
 • Besvare køberes forespørgsler.
 • Afklare forskellige køberes købsmuligheder og forhold i øvrigt.
 • Forestå alle forhandlinger med køber og sælger om pris, overtagelse og vilkår

Når handlen er på plads:

 • Modtage og sikre 1. og 2. del af udbetalingen.
 • Styring af pengestrøm.

Vi hjælper dig med at finde din nye bolig

Hvilken bolig og hvad må den koste:

 • Afdækning af boligbehovet.
 • Vores finansielle partnere kan hjælpe med budgetlægning og for­hånds­god­ken­del­se.
 • Søgebreve.
 • Annoncering efter bestemt type bolig.
 • Køberkartotek.
 • Internettet.

Når boligen er fundet:

 • Besigtigelse og gennemgang af boligen.
 • Forhandling af pris og vilkår.
 • Gennemgang af købsvilkår.
 • Tingbog, Ejen­doms­da­ta­rap­port og BBR-oplysninger.
 • Ejen­doms­vur­de­ring og skattepapirer (Grund)Ejerforening, og vandværk – vedtægter, seneste regnskaber, budget og referater.
 • For­try­del­ses­ret.

Individuelle forhold:

 • Finansiering, løbetid, rente og ydelser.
 • Kurssikring Depo­ne­rings­vil­kår for købesummen.
 • Over­ta­gel­ses­da­gens betydning for skat.
 • Istandsættelse/reparationer.
 • Om- og til­byg­nings­mu­lig­he­der.
 • Til­stands­rap­port og energiattest.
 • Villa- og ejer­skif­te­for­sik­ring.
 • Forsikring mod skjulte fejl og mangler.
 • Flyt­te­for­sik­ring.
 • Papirløses køb, herunder sam­e­je­ove­renskomst og krydslivs-forsikring.

Når handlen er på plads:

 • Udfærdigelse af skøde og pantebreve.
 • Tinglysning og stempling af dokumenter.
 • Re­fu­sions­op­gø­rel­se.
 • Gældsover­ta­gel­se­ser­klæ­rin­ger.
 • Frigivelse af deponerede midler.

ANDRE HAR OGSÅ LÆST

Projektbolger og -grunde

Læs mere

Se de nyeste projekter til salg

Se alle sager til salg

Seneste nyheder fra boligmarkedet

Læs nyheder fra boligmarkedet