EDC's kom­mu­ni­ka­tions­chef Jan Nordmann begrunder for­vent­nin­ger­ne: "En måske lidt paradoksal følge af coronakrisen er, at boligsalget eksploderede allerede i foråret 2020. Siden har markedet ikke set sig tilbage, og vi slutter året med at have gennemført mere end 100.000 handler i hele branchen. Den tendens forventer vi fortsætter i den første halvdel af 2021, idet vi bl.a. fortsat ser en høj aktivitet på de parametre, som går forud for en handel."

Eksempelvis har man i EDC i december 2020 trods cor­o­na­re­strik­tio­ner gennemført 28 pct. flere fremvisninger i forhold til december 2019, hvilket er en stærk indikator for, at salget fortsat vil være højt i de kommende måneder.

Coronaen har begrænset vores muligheder for at rejse og for at deltage i større arrangementer. I stedet fokuserer vi på det nære og det trygge, bl.a. vores hjem og bolig, hvilket er en af forklaringerne på, at boligsalget gik amok midt i den værste krise i mange år.

"Alt tyder på, at vi skal hen på sommeren før vi for alvor får mulighed for at rejse ud igen og i det hele taget leve et mere normalt liv. Det tror vi kommer til at afspejle sig i boligmarkedet, hvor vi forventer et salg nogenlunde på højde med 2020 i den første halvdel af 2021," siger Jan Nordmann.

Når vacciner og flokimmunitet forhåbentlig gør det muligt at vende tilbage til vaner og omgangsformer, som vi kendte dem før corona, forventer EDC, at der vil være et andet fokus end hjemmet, det nære og det trygge.