På vej ind på boligmarkedet?

  Sådan vil bankerne gøre det lettere for unge at købe bolig

  Det skal være lettere for unge og andre førs­te­gangs­kø­be­re at komme ind på boligmarkedet. Det synes bankernes bran­che­for­e­ning, Finans Danmark, der har stillet to konkrete forslag, som skal gøre det billigere at købe den første bolig. 

  Det ene forslag er at give førs­te­gangs­kø­be­re et højere rentefradrag i de første fem år efter boligkøbet. Det andet forslag er, at afgiften ved tinglysning af skøde skal fjernes. Det skulle ifølge Finans Danmarks beregninger give en besparelse på op til 37.600 kroner i en femårig periode, 

  “Når det bliver dyrere at eje i mange kommuner, så giver det mening at tænke på at give førs­te­gangs­kø­be­re en håndsrækning, fordi de vil være hårdere ramt, når boligmarkedet bliver sværere at komme ind på,” siger vi­ce­ad­mi­ni­stre­ren­de direktør Ane Arnth Jensen til Berlingske.

  Blandet modtagelse i Folketinget

  Avisen har også talt med bo­li­gord­fø­re­ren og er­hvervsord­fø­re­ren fra henholdsvis Venstre og So­ci­al­de­mo­kra­ti­et, som er positive overfor at skabes mere fleksible og overkommelige boligløsninger for især yngre købere i dyre områder:

  Venstres Heidi Bank (V) tager også godt imod de to forslag. “Boligmarkedet skal fornys, så det fokuserer på de ønsker og drømme, som mange danskere har,” siger hun.

  “Det er forslag, som vi i So­ci­al­de­mo­kra­ti­et har sympati for. De indeholder noget rigtigt, fordi vi har haft den her pro­blem­stil­ling i virkelig lang tid nu,” siger Mette Reissmann (S), er­hvervsord­fø­rer i So­ci­al­de­mo­kra­ti­et, som dog samtidig understreger, at der efter hendes mening “nok skal lidt mere til end et par småjusteringer” før det for alvor kan mærkes på førs­te­gangs­kø­ber­nes økonomi.

  Hos de Radikale vil boligordfører Lotte Rod hellere lægge skatten om, “så man skal betale mindre skat på arbejde og mere på bolig.” Hos SF siger boligordfører Sigurd Agersnap til Berlingske, at han  “ikke opfatter forslagene som grydeklare, før området er yderligere analyseret”, og at hans parti i stedet foretrækker, at man ser nærmere på mulighederne for at bløde op på reglerne for kre­dit­vur­de­ring af førs­te­gangs­kø­ber­ne,  

  Er du ny på boligmarkedet?

  Book et uforpligtende møde med en køberrådgiver