Tænker du på ener­gi­renove­ring?

  Se ordlisten, der er god at kende før start

  Går du med planer om ener­gi­renove­ring af dit nuværende eller kommende hus? 

  Som sælger kan et mere ener­gi­ef­fek­tivt hus give en bedre salgspris og øge antallet af interesserede købere.   

  Som køber har du måske kig på en fantastisk bolig, der har den helt rigtige beliggenhed, men som det vil være fornuftigt at modernisere og energirenovere med det samme eller på lidt længere sigt. 

  Fem ord, der er gode at kende

  Ener­gi­renove­rin­gens verden er fyldt med mere eller mindre tekniske begreber og fagudtryk. 

  Her er fem ord, du sikkert støder på ret hurtigt, når du overvejer at gå i gang med et ener­gi­renove­rings­pro­jekt.

  • Energiruder: Moderne termoruder med forskellige klimavenlige egenskaber som varmeisolering og støjdæmpning. Ved at skifte til energiruder kan du mindske træk og kulde, få et bedre indeklima og sænke varmeregningen.
   Læs mere om energiruder

  • Efterisolering: Det er ofte en god idé, især i ældre huse, at isolere ekstra og dermed skære toppen af varmeregningen. Hul­mur­si­so­le­ring og efterisolering af rør er to relativt nemme og billige, der som regel er hurtigt tjent hjem. Fa­ca­dei­so­le­ring er dyrere, men kan være en god løsning, hvis du samtidig ønsker at ændre udseendet på dit hus.

  • Energimærke: Giver et overblik over ener­gi­for­bru­get og ener­gi­ef­fek­ti­vi­te­ten i en bolig.  En ener­gi­mærk­nings­rap­port udarbejdet af en ener­gi­kon­su­lent er en del af energimærket. Rapporten indeholder konkrete, prioriterede forslag til forbedringer, der kan nedsætte boligens energiforbrug.
   Se mere om energimærkning af boliger

  • Fjernvarme: Billig og klimavenlig opvarmning. Overvej at skifte, hvis du opvarmer med olie, naturgas eller elvarme. Hvis der ikke allerede er fjernvarme i dit område, kan der være planer om det. Spørg hos din kommune eller se besparelse ved skift af varmekilde på en adresse.

  • Varmepumpe: Individuel varmetype, f.eks. luft til vand-varmepumpe eller jordvarme, der giver driftssikker, billig og klimavenlig opvarmning af rum og vand. Kan være et godt energivalg, hvis du har oliefyr, naturgas, træpillefyr eller elvarme og bor i et område uden fjernvarme eller planer om fjernvarme. Der er mulighed for at søge tilskud fra Var­me­pum­pe­pulj­en i løbet af 2024.
   Tilmeld dig Var­me­pum­pe­pul­jens nyhedsbrev