Energimærkning

Hvad er et godt energimærke? Hvordan får man en energimærkning, hvor kan du se din energimærkning og er en energimærkning lovpligtig? Det, og meget mere kan du læse om nedenfor. Når du vil sælge din bolig eller leje den ud, skal du have en gyldig energimærkning fra et certificeret energimærkningsfirma.

Vil du sælge din bolig, så sørg for at få energimærket lavet i god tid inden - for boligen må ikke sættes til salg, før der er udarbejdet et energimærke. Energimærkningen viser hvor store energiudgifter, der er i boligen, og forslag til forbedringer det kan betale sig at gennemføre.

Formålet med energimærkning

Det primære formål med energimærket er at motivere til energibesparelser og øge effektiviteten af energiforbruget i bygninger. Men for købere af din bolig er det mest for at se, hvilke energimæssige udgifter der er ved købet. Så sørg for at få en god snak med energikonsulenten. Måske er det kun få forbedringer, der skal til for at forbedre energimærket og øge chancerne for at få boligen godt solgt.

Gælder i 10 år

Et energimærke er gyldigt i 10 år fra udstedelsestidspunktet.

Ved at kontakte et firma, der har energikonsulenter ansat til udarbejdelse af energimærkningsrapporter, kan du få et energimærke.

Energimærkning er lovpligtig og formålet med energimærkning er at synliggøre energiforbruget og de muligheder, der kan være for at spare på energien i din bolig.

Tidligere havde energimærker forskellige gyldighedsperioder, men dette blev ændret i 2017. Du kan derfor godt møde energimærker, som har påført en gyldighedsperiode på mindre end 10 år, men uanset dette vil energimærket alligevel være gyldigt i 10 år fra udstedelsestidspunktet.

Et energimærke kan dog miste sin gyldighed før udløbet af de 10 år, hvis der efter energimærkets udarbejdelse sker ændringer, som væsentlig påvirker bygningens energimæssige ydeevne.

Prisen er fast

Prisen for energimærkning af enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse og stuehuse er reguleret af Erhvervs- og Byggestyrelsen. Du kan ofte få rabat, hvis du bestiller energimærkning samtidig med en tilstandsrapport.