Ældre boligejere søger fællesskabet

  Jo ældre vi bliver, jo mere interesserede er vi i en boligform med fælles faciliteter. Det viser en helt ny undersøgelse blandt mere end 1.300 boligsøgende, skrevet op i EDC’s køberkartotek.

  Her svarer en tredjedel af de boligsøgende over 60 år, at de er interesserede i en bolig med større fællesskab med naboerne, end man har i det traditionelle villakvarter. Blandt de yngre boligkøbere under 35 år er interessen for en bolig med større grad af fællesskab kun 17 pct., svarende til hver sjette.

  "Det er måske ikke helt overraskende, at man som ældre i højere grad søger fællesskabet, mens de unge børnefamilier har travlt med job, karriere og at få hverdagen til at hænge sammen med børnene," siger EDC’s kom­mu­ni­ka­tions­chef Jan Nordmann. "Alligevel er der en markant forskel i interessen, som desuden er entydigt stigende jo ældre boligkøberne er."

  Den store interesse for boliger med fælles faciliteter opleves helt konkret hos landets ejen­doms­mæg­le­re:

  "Når vi indimellem kan udbyde boliger i et nyt bofællesskab men med individuelle boliger, har vi købere camperende på fortovet flere dage før salget åbnes. Og det er netop de lidt ældre, der tager plads i campingstolen, for at sikre sig en bolig,"

  Jan Nordmann, Kom­mu­ni­ka­tions­chef

  Hos landets EDC-mæglere oplever man ofte, at det netop er manglen på en attraktiv bolig at flytte til, der holder de ældre boligejere tilbage med at sætte til salg, selvom den nuværende bolig både kan være for stor og besværlig at vedligeholde.

  På den baggrund kunne man hos landets største mæglerkæde ønske sig, at kommunerne blev bedre til at prioritere udviklingen af boligområder med plads til bofællesskaber: - Traditionelt søger man i kommunerne at tiltrække bør­ne­fa­mi­li­er­ne ud fra en idé om, at disse bidrager godt til skat­te­ind­tæg­ter­ne og ikke koster så meget i den kommunale service. Det er isoleret set også rigtigt. Men jeg tror, at man ofte overser, at hvis der skabes attraktive boformer for de ældre, der jo netop bor i de villaer, som de unge efterspørger, så kan vi slå to fluer med et smæk; de ældre får mulighed for at rykke ud af villaerne til et bofællesskab, og de unge rykker ind i villaerne og bidrager til kommunekassen," siger Jan Normann.

  Det er især i Region Hovedstaden, at interessen for seniorvenlige bofællesskaber er stor, mens den er noget mindre vest for Storebælt.

  Undersøgelsen er gennemført i september 2022 blandt 1.308 købere i EDC’s køberkartotek.