Boligen som investering betyder mindre

  Når vi kigger efter ny bolig, tænker de fleste nok på at finde en bolig, der kan fungere som ramme om familiens liv eller som et sted, der kan indfri de boligdrømme, de fleste af os går rundt med. For mange boligkøbere er der dog også en in­ve­ste­rings­mæs­sig pointe i at købe fast ejendom.

  En ny undersøgelse blandt godt 1.200 boligkøbere hos EDC viser, at det gælder for 51 pct. af boligkøberne, der angiver, at de tænker på den nye bolig som en investering i ”nogen grad” eller ”høj grad”. I en tilsvarende undersøgelse fra 2019 var det 62 pct., der så boligkøbet som en investering, hvilket betyder, at det in­ve­ste­rings­mæs­si­ge perspektiv har lidt mindre betydning i dag.

  "Boligpriserne har det seneste halve år generelt haft kursen nedad, hvilket nok medfører, at de købere, vi aktuelt ser i markedet, i mindre grad betragter boligen som en investering," mener EDC’s kom­mu­ni­ka­tions­chef Jan Nordmann. "Det falder fint i tråd med at vi altid har rådet til, at man først og fremmest ser boligen som et hjem for familien, og som noget der skal fungere i hverdagen. Kan man også tjene på boligen den dag den skal sælges, ja, så er det bare krymmel på glasuren."

  Det er især de unge, der har in­ve­ste­rings­bril­ler­ne på, når de køber ny bolig, idet 6 ud af 10 boligkøbere under 35 også ser købet som en investering. Omvendt forholder det sig for boligkøbere over 60, hvor et stort flertal angiver, at de på ”ingen måde” tænker på den nye bolig som en investering.

  "Det er ikke overraskende, at især de unge ser på boligen som en investering. Har man et tidsperspektiv på 10-15 år eller mere, vil stort set alle boligejere opleve en pæn formuevækst. Og det lange perspektiv er det jo netop de unge, der har," siger Jan Nordmann. "I den forbindelse er det vigtigt at huske på, at tids­per­spek­ti­vet ikke går på den enkelte bolig, men om man er på ejer­bo­lig­mar­ke­det eller i stedet vælger at bo til leje."

  Også det seneste års usikre aktiemarked har betydning for interessen for fast ejendom som investering: "Når man taler om boligen som alternativ til investering i eksempelvis aktier, er det oftest sommerhuset der kommer i spil for danskerne. Vi ser derfor købere, der helt bevidst går efter et sommerhus i stedet for at have opsparingen stående i værdipapirer. Kan man også leje huset ud, kan man holde en del af pengene hjemme, og mon ikke de fleste synes, at det er sjovere at klappe egne mursten, fremfor at studere udskrifter fra banken," siger Jan Nordmann.