Boligmarkedet i bedre tilstand end mange tror

  Efter 6 uger i et lukket Danmark kan vi drage de første konklusioner på, hvordan og hvor hårdt krisen rammer. Mange har forventet en hård opbremsning for boligmarkedet, og de første tal for salget viser da også, at boligmarkedet er ramt af krisen. Men måske ikke helt i det omfang de fleste forventede.

  Nok er både salg og salgs­ak­ti­vi­te­ten dalet, men dog ikke mere end at salget alene målt på de seneste 6 uger fortsat er bedre end gennemsnittet af de sidste 10 års boligsalg i samme periode. Det er især som­mer­hus­sal­get, der trækker salget op, men også villasalget er under coronakrisen fortsat over gen­nem­snit­sår­et, nemlig 7 pct. bedre. I forhold til sidste år, som var det næstbedste år for boligsalg nogensinde, ligger salget de seneste 6 uger i alt 16 pct. lavere. Igen skiller sommerhusene sig ud, med et salg i år der er 21 pct. bedre end sidste år.

  "Inden virussen slog til, var vi på vej mod alle tiders rekordår, men det er nu aflyst. Kan vi holde det nuværende niveau resten af året, så ligner det til gengæld et pænt, almindeligt år og endda over gennemsnittet af de seneste 10 år. Vi er dermed langt fra situationen under finanskrisen, hvor salget nogle steder næsten var halveret."

  Jan Nordmann, Kom­mu­ni­ka­tions­chef

  Det er især ejer­lej­lig­heds­mar­ke­det, der er ramt, med en aktuel nedgang i salget på 36 pct. i forhold til sidste år. Langt den største del af boligmarkedet udgøres dog af villaer, hvor salget under coronakrisen er faldet 19 pct. "Man kan hurtigt få en opfattelse af, at boligmarkedet er kollapset under krisen, men det er altså ikke tilfældet," understreger Jan Nordmann. "Vi ved fra tidligere undersøgelser, at fire ud af fem bolighandler sker på grund af store forandringer i folks liv: Nogle bliver gift, andre bliver skilt, nogle får børn, og andres børn flytter hjemmefra. Disse store livs­be­gi­ven­he­der sker fortsat, uanset coronakrisen."

  EDC peger på, at hver eneste bolighandel medfører en øget omsætning hos en lang række andre er­hvervs­dri­ven­de, og at det derfor er vigtigt for samfundet, at der fortsat sker omsætning af boliger: "I gennemsnit er der en afledt omsætning på omkring 300.000 kr. i bolighandlerne. Køb af ny bolig fører til omsætning hos lokale håndværkere, byggemarkeder, mø­bel­for­ret­nin­ger, gardinmontører, gartnere mv., og derfor har vi alle en interesse i, at der fortsat sælges boliger. Det gælder selvfølgelig også ejen­doms­mæg­ler­ne og boligkunderne," siger Jan Nordmann.

  For få boliger til salg kan blive et problem
  Mens der fortsat er pæn interesse for at købe bolig, oplever EDC’s mæglere en større til­ba­ge­hol­den­hed med at sætte til salg: "Hvis man går rundt med en opfattelse af, at det er umuligt at sælge nu, og fører dette til, at mange potentielle boligsælgere udskyder salget, kan det føre til et for lille udbud af boliger til salg i forhold til den aktuelle efterspørgsel. Det vil i sidste ende gå ud over salget, målt i antal solgte boliger, mens den enkelte sælger naturligvis kun vil opleve det i form af et hurtigt salg."