Det viser en ny opgørelse baseret på ca. 12.000 handler gennemført i 2018. I sammenligning med det foregående år er overskuddet blevet 4 pct. større, og ser vi tilbage til 2016, får boligsælgerne nu 10 pct. mere ud af boligsalget, idet det gennemsnitlige overskud i 2016 udgjorde ca. 900.000 kr.

Størst overskud opnås ved salg i Gentofte Kommune, hvor sælgeren kan stikke næsten 4 mio. kr. i lommen, når alt er betalt. På pladserne lige efter kommer de øvrige kommuner lige nord for København. Første kommune på toplisten udenfor ho­ved­stads­om­rå­det er Århus Kommune på en plads som nr. 16, tæt fulgt af Skanderborg Kommune som nr. 18. I disse kommuner er der ca. 1,5 mio. tilbage til boligsælgerne, når nøglerne overdrages til den nye ejer. Mindst overskud er der i Lolland Kommune, hvor det gennemsnitlige overskud lige rammer 300.000 kr. I 6 pct. af alle handler er der underskud, dvs. sælger står tilbage med en gæld.

Det særlige ved denne opgørelse fra EDC er, at den foretages på salgs­tids­punk­tet. Man får dermed et reelt billede af, hvor meget boligejerne får sparet op i deres ejertid. Cirka halvdelen af boligsælgerne køber en ny ejerbolig og fortsætter opsparingen der, mens den anden halvdel helt forlader ejer­bo­lig­mar­ke­det og tager formuen med sig.