Det var især i årets første halvdel, at boligkøberne stod i kø, og salget eksploderede. Kigger man på de enkelte landsdele, er tendensen entydig: Der blev sat rekord i alle dele af landet - undtagen i ho­ved­stads­om­rå­det. Her blev den gamle rekord helt tilbage fra 2005 nemlig ikke overgået i 2021. Det viser en dugfrisk opgørelse af årets boligsalg i landets største mæglerkæde, EDC.

Ifølge EDC's kom­mu­ni­ka­tions­chef er der flere forklaringer på, hvorfor ho­ved­stads­om­rå­det skiller sig ud fra resten af landet: