Med en markedsandel på knap 22 pct. anses EDC’s tal for at være en ret sikker indikator for hele markedets udvikling. Fremgangen er markant over hele landet bortset fra Nordjylland. Øst for Storebælt ses fremgange i salget mellem 10 og 15 pct., mens Vestjylland bryder skalaen med 33 pct. flere solgte ejendomme i januar i år.

"Om det er den varme vinter og tidlige for­års­for­nem­mel­ser skal jeg ikke kunne sige, men jeg må blot konstatere, at vi i januar, som ellers traditionelt er en lidt stille måned for boligsalg, har solgt næsten lige så mange ejendomme, som vi normalt gør i bolighandlens højsæson i de sene forårsmåneder," siger EDC’s kom­mu­ni­ka­tions­chef Jan Nordmann, og henviser til, at man modsat i kolde og snefyldte vintre sælger færre boliger.

Styksalget i januar 2020 overgår endda salget i januar 2005, som i mæglerbranchen ellers anses for at være det bedste år nogensinde for boligsalg. "Det ser lovende ud, men det er selvfølgelig alt for tidligt på året til for alvor at give anledning til at tro på et nyt ”all time high-år”. Vi nøjes indtil videre med at glæde os over den gode start og venter med spænding på næste måneds salgstal," siger Jan Nordmann.