Danmarks største mæglerkæde 50 år

  Den 16. august 1971 mødtes en gruppe fremsynede ejen­doms­mæg­le­re i Ballerup og stiftede "Ejen­doms­mæg­ler­nes Datatek". Hensigten var dels at udnytte den nye, fremstormende teknologi, der i 1971 kaldtes datamaskiner og dels at samarbejde om markedsføring, pro­duk­t­ud­vik­ling og salg under et fælles navn.

  Dermed skabtes landets første ejen­doms­mæg­ler­kæ­de. Med tiden ændredes navnet til det ikke mere mundrette "Ejen­doms­mæg­ler­nes Data Centrum", som i dag dog kendes som blot EDC. Fra at bestå af 11 ejen­doms­mæg­ler­fir­ma­er ved starten, består EDC i dag af 234 boligbutikker, 26 erhvervscentre og ca. 1700 ansatte over hele landet.

  "Vi tror på en model, hvor det er indehaveren selv man møder, når man går ind i en mæglerbutik," siger EDC-kædens nuværende og mangeårige formand, Poul Erik Bech. "For kunden betyder det sikkerhed for, at mægleren ikke har andre interesser end kunden, og for mægleren er "fod under eget bord" altafgørende. I hvert fald for os, der har valgt EDC og selv­stæn­dig­he­den på trods af den hårde konkurrence med landets største fi­nans­kon­cer­ner."

  Trods den hårde konkurrence og trods det ulige finansielle styrkeforhold er det gennem alle 50 år lykkedes EDC at fastholde en position som størst i Danmark: 

  "Vi får ikke henvist en lind strøm af kunder gennem en moderbank, så vi må til gengæld holde os skarpe i forhold til at blive anbefalet af vores kunder. Det er derfor altid hyggeligt, når man møder kunder man har hjulpet ad flere omgange, eller som kommer på baggrund af en anden kundes anbefaling."

  Poul Erik Bech, Formand

  EDC-kæden har gennem årene sat standarden i mæglerbranchen med udvikling af nye produkter og med en fastholdelse af den oprindelige ambition om at udnytte de teknologiske muligheder. Eksempelvis er "solgt eller gratis-aftalen", som i dag anvendes overalt i branchen, oprindeligt en EDC-opfindelse. På samme måde har EDC siden 2008 valgt at vise boliger til salg fra alle landets ejen­doms­mæg­le­re på sin hjemmeside for på denne måde at tilfredsstille boligkøberens behov for at kunne se hele udbuddet et sted.

  "I en branche som vores skal vi naturligvis udnytte alle teknologiske muligheder, men det er for os vigtigt at understrege, at teknologien alene er et værktøj, der kan frigive tid til menneskelig kontakt mellem mægleren og kunden," mener Poul Erik Bech. "Når det gælder den største pri­va­tø­ko­no­mi­ske disposition, som man foretager i livet, foretrækker langt de fleste en tæt og personlig relation med ejen­doms­mæg­le­ren. Det løser man ikke med en hjemmeside og et kontor i den modsatte ende af landet, i forhold til hvor kunden bor. I vores ker­ne­for­ret­ning holder vi derfor fast i modellen med lokal repræsentation i alle byer."

  Udover at beskæftige sig med køb, salg og udlejning af boliger og er­hverv­se­jen­dom­me, har EDC siden 2005 også været at finde i fe­ri­e­hus­ud­lej­nings­bran­chen i form af kæden Feriepartner Danmark. Under dette brand sørger 27 ud­lej­nings­bu­reau­er for udlejning af mere end 7.000 sommerhuse over hele landet.