Færre fremvisninger varsler ny mar­keds­si­tu­a­tion

    Efter et hektisk coronaår på boligmarkedet er aktiviteterne nu i høj grad normaliseret. Hvis man ser på, hvor mange boligkøbere der ønsker at komme på fremvisning, får man en god rettesnor for, hvordan markedet vil udvikle sig de kommende måneder.

    Helt nye tal fra landets største mæglerkæde, EDC, viser, at der nu er færre fremvisninger af sommerhuse og ejer­lej­lig­he­der end normalt, mens villamarkedet fortsat ligger lunt med højere aktivitet end i normalåret, her defineret som gennemsnit af årene 2015 - 2019.

    Baseret på frem­vis­nings­ak­ti­vi­te­ten er der således udsigt til en yderligere nedgang i salget af sommerhuse og ejer­lej­lig­he­der, mens villaer holder et niveau over gennemsnittet af de seneste år. For alle tre ejendomstyper gælder det, at aktiviteterne er faldet siden årets første måneder. Mest markant for sommerhusene, hvor EDC i januar 2021 fremviste flere end 3,5 gange så mange som normalt mod 16 pct. færre end normalt i juli.

    "Region Sjælland er generelt kendetegnet ved at have lavere boligpriser end naboregionen, som er ho­ved­stads­re­gio­nen. Det kan have betydning for frem­vis­nings­ak­ti­vi­te­ten, idet mange boligkøbere har vendt blikket mod områder, hvor priserne ikke er steget lige så meget som i de største byer," mener Jan Nordmann. "Desuden har et år med udbredt hjemmearbejde ført til, at flere søger mod billigere områder, da der i mindre grad har været behov for at bo tæt på arbejdspladsen. Mange har opdaget, at man sagtens kan passe et arbejde i København, selv om man arbejder hjemmefra i Holbæk eller Ringsted et par dage om ugen."