Generelt er den gennemsnitlige salgstid for en villa lavere, jo nyere villaen er, og det er derfor overraskende, at opgørelsen viser, at ejere af de nyeste villaer opført de seneste 20 år må forvente en lidt længere salgstid, end hvis huset havde været lidt ældre.

"Almindeligvis er det vores erfaring, at der er størst efterspørgsel efter ejendomme med et begrænset istand­s­æt­tel­ses­be­hov, og hvor køberen heller ikke skal forvente meget ved­li­ge­hol­del­se. Det får man jo i et nyt hus," siger Jan Nordmann, som er kom­mu­ni­ka­tions­chef i EDC. "Når de absolut nyeste huse har en lidt længere salgstid, hænger det dels sammen med, at disse huse som gennemsnit betragtet også er de dyreste og dermed har en lidt mindre køberskare. Men det er også en følge af, at disse huse mange steder ligger på lidt mindre attraktive beliggenheder i nye udstykninger. Der er med andre ord noget tiltrækkende ved et villakvarter, der er lidt mere vokset op."

Står der derimod 1800-et-eller-andet på husets fødselsattest, må ejeren belave sig på en markant længere salgstid, før en køber slår til.