En ny analyse fra EDC viser, at huspriserne i 12 kommuner er på et niveau, hvor man som boligkøber uden opsparing udover udbetalingen skal tjene mere end 1 mio. kroner om året, hvis man vil købe et ganske almindeligt parcelhus. Er drømmen at købe et hus på Frederiksberg, skal der endda stå næsten 2 mio. kr. på familiens årlige lønseddel, for at drømmen kan blive til virkelighed. Kan chefen ikke overtales til en sådan løn, kan husdrømmen realiseres for væsentligt mindre, hvis man vender blikket mod kommuner som Morsø, Langeland, Lemvig og Tønder. Her kan en årlig hus­stand­s­ind­komst på 300.000 kr. være tilstrækkelig til at forløse drømmen om en parcelhusidyl. Forudsætningen er dog, at boligkøberen ikke har anden gæld og i øvrigt stabile økonomiske forhold.

EDC’s analyse er baseret på et gennemsnitligt parcelhus på 140 kvm. Forudsætningen for beregningen er i øvrigt, at huset købes af en familie med 2 børn. Familien har sparet op til udbetalingen, men har derudover ingen opsparing eller gæld.

Toppen af listen er ikke overraskende domineret af kommunerne i ho­ved­stads­om­rå­det. Alle de 12 kommuner, der kræver en bruttoindkomst over 1 mio., er beliggende i Region Hovedstaden. Første kommune udenfor ho­ved­stads­om­rå­det er Århus på en 20. plads. I Århus skal familien tjene ca. 870.000 kr. om året for at købe det almindelige parcelhus.

EDC’s kom­mu­ni­ka­tions­chef Jan Nordmann siger om analysen: "De seneste års stigende priser på boliger stiller stigende krav til køberens økonomi, ikke mindst til førs­te­gangs­kø­be­rens formåen. Det har derfor været en rigtig god idé at starte tidligt med en mindre og billigere bolig for på denne måde at skabe en opsparing til det næste boligkøb."

Svært i ho­ved­stads­om­rå­det for gen­nem­snit­sind­kom­ster uden opsparing
Ifølge Danmarks Statistik udgør en dansk lønmodtager-families gen­nem­snit­sind­komst godt 690.000 kr. årligt. Det betyder, at prisen på den gennemsnitlige villa ligger indenfor det mulige i 67 af landets kommuner. I ho­ved­stads­om­rå­det er der dog kun tre kommuner med huspriser for gen­nem­snit­sind­kom­ster­ne, nemlig Frederikssund, Gribskov og Halsnæs Kommuner.

"Her hjælper det gevaldigt på situationen, at mange mennesker har en opsparing med sig, oftest i form af et overskud fra salg af en tidligere bolig,"siger Jan Nordmann.

Har man således en opsparing på eksempelvis 500.000 kr. oven i sin gen­nem­snit­sind­komst på 690.000 kr., bringer det yderligere 6 kommuner i ho­ved­stads­om­rå­det indenfor rækkevidde, og har man en formue på 1 mio. kan husdrømmen realiseres i 19 af ho­ved­stads­om­rå­dets kommuner.